Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JEAN 18-19

Ʒezi dí nahɔnrɛnë adashɛ

Ʒezi dí nahɔnrɛnë adashɛ

18:36-38a

Nahɔnrɛnë eya bunë Ofo evivi n’ye bë elɛnë, Ʒezi dí ëë adashɛ.

  • MBËLƐ GHË: Nahɔnrɛnë ngiki bë emʋn Ofo Shiba jɔnë ghënë, në léle mɛnsɩ bɔ́ ebëlɛgba ká ëë dí ngiki.

  • FÙTA GHË: Oonë në hʋ́nnë yá n’ye jɔnë Ofo hɛ́ báshinë lɛ́ nahɔnrɛ.

Noo elɛ́ Ʒezi ejiti-aghɩnë, elë esë, elë edi nahɔnrɛnë adashɛ.

  • MBËLƐ GHË: Ofo Shibanë Krisë lɛ́ ëë oodishìnë, elë elele mɛnsɩ ebɔ ebëlɛgba eka ëë nda yɔghɔnë edi ngiki, àlɛ́ bɔ́bɔ́ kë efifi elë miya.

  • FÙTA GHË: Politikë bunë elë ekamijinë lɛ, fù yɔghɔnë elë eta Ofo ngbeɲi lɛnë, eya n’ye enʋ́n Ʒezi oodinë eji.