Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn-aɲʋn mici 10-16

ACTES 12-14

Avɛ-enɛn-aɲʋn mici 10-16
 • Nɛn 60 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Barnabasë lɛ Pɔlë lɛ kë lɛ́ ngiki káci Ʒezi ejiti-aghɩ oo oonë káka mijinë ghë”: (Min. 10)

  • Ac 13:2, 3—Ʒoova nɩ́ Barnabasë lɛ Solë lɛ bɔ́ álɛ kebë edi juman tete nkpɔnë nʋn agha (bt-F 86 § 4).

  • Ac 13:12, 48; 14:1—Juman kpɛkpɛnë kë dínë lɛ́ ngiki fannga nhɛn káci Ʒezi ejiti-aghɩ (bt-F 95 § 5).

  • Ac 14:21, 22—Barnabasë lɛ Pɔlë lɛ lé Ʒezi ejiti-aghɩ puɔpuɔnë mɛnsɩ (w14-F 15/9 13 § 4-5).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ac 12:21-23—?Bunë fɩ́ Erɔdënë, mabu ebë eɔsɛ eɲishi ëë ghë é? (w08-F 15/5 32 § 7)

  • Ac 13:9—?Ghɩnë di Solënë, mabughëwu kë “kpá lɛ́lɛ ëë Pɔlë” é? (Note d’étude « Saul, aussi appelé Paul » d’Ac 13:9, nwtsty).

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ac 12:1-17

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë.

 • Ghɩdagha pidɛ video: (Min. 5) Kɩ videonë ghë,álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

 • Mbëshigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bt-F 78-79 § 8-9. Mbë órò: Esɛrɛ Ofo elɔ́ eɲë nɔnjɛelë kretiɛnghɩ.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN