Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JEAN 3-4

Ʒezi eka ndanë edi Samari-kwɔ nkpɔ

Ʒezi eka ndanë edi Samari-kwɔ nkpɔ

4:6-26, 39-41

?Mabu bóka Ʒezi ë në ɔɔsɛ ká Ofo ndanë dí Samari-kwɔ nkpɔ jɔdidi ghë é?

  • 4:7—Në boepi vívi yighɔnë miji nɔn ee. Ese, në gha hɛ́ Ofo Shibanë jɔ kpa-nkpɔ, në gha kpa gha hɛ́ kɔ në ëë në lɛ́ Mesinë kpa-nkpɔ wo.

  • 4:9—Në gha kpɩ́ n’ye Samari-kwɔnë lɛ́ oo fuɔ-kwɔ wo.

  • 4:9, 12—Yighɔnë hɛ́ jɔnë bë eɔsɛ ése aɛngba kʋra, ese Ʒezi bɔ́ aɛn bá ndanë në éka edi ëënë ghë.—cf-F 77 § 3.

  • 4:10—Bunë yighɔnë elɛ mici kwapowunë, Ʒezi bɔ́ ëë jɔ óo jɔdidinë órò.

  • 4:16-19—Yighɔnë oohʋn gha cá ëë, ese Ʒezi wú ëë ghɩ.

?Élé Biblë jɔ ntɔnë eba eya elë bunë ghëwu yɛsɛ n’ye ebë eka ndanë edi ngiki jɔdidi ghë é?