Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JÉRÉMIE 12-16

Israɛlë pá Ʒoova aɛn

Israɛlë pá Ʒoova aɛn

Ʒida lɛ, Ʒerizalɛmë lɛ, kë edi tuture, kë ece kelë esë orù. Ʒoova bɔ́ juman kpɛkpɛ nhɛn lé Ʒeremi mërɩ, álɛ bë eya kɔ në evivi n’ye në élɛ kelë bunë kë elɛnë bë eyɛyɛshi.

Ʒeremi vé kasʋ nkpɔ

13:1, 2

  • Kasʋnë në bɔ́ sɛ́ hɔlɔnë, eya n’ye ngikinë lɛ, Ʒoova lɛ ncɔcɔnë bá shéghë yɛsɛ.

Ʒeremi bɔ́ kasʋnë cé bá jibɔnë kë elɛlɛ ëë Efratënë ghë

13:3-5

  • Në bɔ́ ëë cé lóghoshi eshikwa-ni nkpɔ ghë; n’yonë, në káka wá Ʒerizalɛmë.

Ʒeremi káka yí Efratënë ghë, álɛ bë eyi ebɔ kasʋnë

13:6, 7

  • Kasʋnë pʋ.

Ʒeremi dí jumannë rére, n’yonë Ʒoova hɛ́ ëë bunë ghëwu në bɔ́ juman ntɔnë lé ëë mërɩ

13:8-11

  • Jumannë Ʒoova bɔ́ lé Ʒeremi mërɩnë, nʋn fɛ gbegbe bu mɩnɛn, ese ghɩwu ghë, në dísʋ dí ëë. Bu ntɔnë yá n’ye Ʒoova eba elele mɛnsɩ, álɛ bë eci ngikinë oghorumɔn aba.