Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Qui fait la volonté de Jéhovah? : N’ye ebë eba ebɔ ëë

Qui fait la volonté de Jéhovah? : N’ye ebë eba ebɔ ëë

Nakwajɛ Qui fait la volonté de Jéhovah? lɛ́ nakwanë bayɛ n’ye elë lɛ, ngikinë elë lɛ kelë lɛ egbagba Biblë shinë lɛ bë eka. Àlɛ́ elë akolo, ebë eɔsɛ eka ëë, álɛ ebë gbɔ egbagba Biblë shi; àlɛ́ elë akolo esë, elë agbagba Biblë shi arere, ebë eka ëë.* Órò 1 mɩɩ bë eshu 4 elɔ nakwajɛelënë kë emʋn n’ye ebá nʋn; órò 5 mɩɩ bë eshu 14 elɔ kë emʋn jumannë elë edi, órò 15 mɩɩ bë eshu 28 elɔ kë emʋn bunë elë omuonë elɛ. Bayɛ n’ye ebë edi bunë eyɛyɛ nakwajɛghonë sɛnë akɔnda enɩ órònë ebë ekanë ebɔ mici ntɔnë. Nakwa órò nkpɔ nʋn nakwa agba nkpɔ cece ghë. Elë lɛ nakwajɛelënë lɛ bë eɔsɛ ebɔ minitë 5 mɩɩ bë eshu 10 eka órò nkpɔ.

  • Lɔ kebë edi jɔnë kë vívi nakwa órònë ghënë akɔnda.

  • Éo-omu eka nakwanë. Eɲë éɔsɛ ejiji ëë shi eka.

  • Ébɔ bunë eɲë kánë edidi jɔ. Ébɔ jɔnë kë vívi agbanë oghoshinelë lɛ, fotonelë lɛ eɲë jɔdidinë ghë. Biblë abɩnë kë ghɛ́ghɛnë, énɩ ntɛnɩ bë eba eɲë eyɛ ebɔ eka, álɛ eɲë ébɔ kelë edidi jɔ. Ya n’ye bunë kë ghɛ́ghɛ karenë ghënë eba egbagba jɔnë kë vívi órònë ghënë shi.

  • Àlɛ́ kare « Allez plus loin. . . » anʋnghë, éo-omu eka ëë, álɛ fë éle nakwajɛghonë ndɔnʋn n’ye bë elɛ bunë kë ghɛ́ghɛ ëë ghënë.

Nakwajɛ ntɛnɩ nʋn ɛntɛrnɛtë ghënë, lɛ́ ntɛnɩ kë tíaji bába yɛ.