Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JÉRÉMIE 5-7

Kë ghe kpa ghe lɛ́ bunë Ofo vívinë n’ye

Kë ghe kpa ghe lɛ́ bunë Ofo vívinë n’ye

7:1-4, 8-10, 15

  • Ʒeremi nɛ́ lakwanë Israɛlë ngikinë elɛnë lɛ, kelë danë kë edagbe-edagbenë lɛ powu fú ngbɛ.

  • Israɛlë ngikinë bɔ́ ofotɩ gbɔnë wú eɲinë bë eɔsɛ ebidi kelë shi ayɔghɔ nhɛn.

  • Ʒoova lɔ́ kë mʋn n’ye ntɛɛn kpetenë kë eyiyi mici powunë, gha ɔɔsɛ bë ekuku fù pʋpʋnë kë etanë shi.

Le bu ntɛnɩ aɛn ghë: ?Élé më éba eɔsɛ emʋn eyɛsɛ n’ye më esʋ Ʒoova fɛ n’ye në bá vívinë mɩnɛn é?

Ʒeremi nʋn Ʒoova aʋnnë tenishigbë n’yo