Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-aɲʋn mici 20-26

ISAÏE 58-62

Avɛ-aɲʋn mici 20-26
 • Nɛn 57 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ka Ʒoova bu ayɔghɔnë vívi agbʋʋnnë jɔ di ngiki”: (min. 10)

  • Is 61:1, 2—Kë nɩ Ʒezi bɔ́, álɛ bë “eka Ʒoova bu ayɔghɔnë vívi agbʋʋnnë jɔ edi ngiki.” (ip-2-F 322 § 4)

  • Is 61:3, 4—Ʒoova ríri “bunë sheghë ti ologbɔ” álɛ kebë eboka ëë jumannë. (ip-2-F 326-327 § 13-15)

  • Is 61:5, 6—“Afuɔgho” eda “Ʒoova ntɛɛnyiyighɩnë” ghë kë elɛ kanpaɲë gbɔ tetenë eka Ofo jɔ eshipatanë powu ghë. (w12-F 15/12 25 § 5-6)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Is 60:17—?Bunë Ʒoova hɛ́ báshi kɔ́ ná elɛ mici fɛjinelë ghënë, élé në eba elɛ ëë eshu é? (w15-F 15/7 9-10 § 14-17)

  • Is 61:8, 9—?Mabu lɛ́ “ananan mbëshisɛnë é”? ?Cá lɛ́ ëë “jɛelënelë”é? (w07-F 15/1 11 § 5)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Is 62:1-12

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) g17.1-F agba pidɛ

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) g17.1-F agba pidɛ

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bh-F 16 § 19 —Àlɛ́ aba ayɛ, lɛ nɔ̀n nkpɔ lɛ, jɛ yighɔ je lɛ bë egbagba Biblë shi.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 66

 • Ébɔ video eɲë ofojɔhɛnë ghë: (Min. 6) Mbëshigbagba. Kɩ video Qu’est-ce que le Royaume de Dieu? ghë. (yi catégorie de vidéo NOS RÉUNIONS ET MINISTÈRE). Bunë ebë ehɔ Avɛ-arɩnë lɛ, Avɛ-alɛ́në lɛ ghëwu, le ngiki powu ndɔnʋn kebë ebɔ video ntɔnë eya ngiki kelë jɔdidi pidɛ ghë lɛ, ghɩdagha ghë lɛ.

 • Édi akɔnda ebɔ Ofo nakwanelë eyɛsɛ”: (Min. 9) Jɔdidi. Kɩ video Ils transportent des publications bibliques au Congo ghë. (catégorie de vidéo NOS ACTIVITÉS).

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) bhs órò 7 § 1-8

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 130 alɛ ofosɛrɛ lɛ