Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-aɲʋn mici 13-19

ISAÏE 52-57

Avɛ-aɲʋn mici 13-19
 • Nɛn 20 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Krisë pɛ́ elë ghëwu”: (Min. 10)

  • Is 53:3-5—Elë lakwanë ghëwu, kë hʋn-hʋn në yɛyɛ, kë kpʋsʋ në shí. (w09-F 15/1 25-26 § 3-5)

  • Is 53:7, 8—Në dísʋ bɔ́ në oohʋnnë yíyi ntɛɛn lɔ́ elë. (w09-F 15/1 27 § 10)

  • Is 53:11, 12—Kebë eɔsɛ eka elë n’ye, elɛ́ aghɩnë kë sheghë, noo në dí ecele mɩɩ shú rɔ ghë. (w09-F 15/1 28 § 13)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Is 54:1—?Ca lɛ́ “yighɔnë sɛ́ abʋ” óó kë hɛ́ ëë jɔ báshinë é? ?Ca lɛ́ ëë “jɛelënelë” é? (w06-F 15/3 11 § 2)

  • Is 57:15—?Élé Ʒoova lɛ, aghɩnë “jɔ dɔ́ she kelë” lɛ, aghɩnë kë “ése kelë esë eshinë” lɛ, kë eba “enʋn aʋn-nkpɔ” é? (w05-F 15/10 26 § 3)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Is 57:1-11

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) T-31—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa eji edagha ghɩnë lapɔ.

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) T-31—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa eji edagha ghɩnë lapɔ.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bh-F 14-15 § 16-17—Àlɛ́ aba ayɛ, lɔ shì nkpɔ lɛ, jɛ nkpɔ lɛ (kɔ́ yikpe o, kɔ́ yighɔ o) bë egbagba Biblë shi.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN