Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 1-10

Álɛ elë lɛ Ʒoova lɛ bë enʋn bɛtɛɛ ghë, ebë ewu Jɛ Ʒezi ghɩ.

Álɛ elë lɛ Ʒoova lɛ bë enʋn bɛtɛɛ ghë, ebë ewu Jɛ Ʒezi ghɩ.

Kolonë ngiki gha kolo Ʒoova lɛ Ʒezi lɛ wunë, kë hɛ́ ëë báshi

2:1-3

  • Kë hɛ́ báshi n’ye maɛnnelë ghe edisʋ ghe ebɔ Ʒezi shibanë, ese kebë eviɛ kelë omu eenë.

  • Jɔ ntɔnë shú n’ye Ʒezi bá nʋn shipata n’yenë, ese elë ekpa ewu ëë edɔ amɛn lapɔ.

  • Ghɩnë ghɛ́ghɛ Psaumes nakwanë ehɛ kɔ maɛnnelë eghagha yɛyɛ bu. Bu ntɔnë ëë eshi ëë lɛ́ bunë kë evivi n’ye kebë elɛnë, lɛ́ ekpete, gha ɔɔsɛ bë eshu.

Aghɩnë kë ewu Oodishinë Ʒoova nɩbɔ́në ghɩnë esëkpɔ kë bá ewu oohʋn.

2:8-12

  • Kë bá ekpʋsʋ aghɩnë kë gha kolo Messi Oodinë powu shi.

  • Aghɩnë kë ewu Ofo Jɛ Ʒezi ghɩnë powu, kë bá ewu ca lɛ, bɛtɛɛ lɛ.