Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN Ofo MBËNË GHË | PSAUMES 19-25

Jɔnë kë hɛ́ báshinë eya bunë mesinë bë elɛnë powu.

Jɔnë kë hɛ́ báshinë eya bunë mesinë bë elɛnë powu.

BIBLË ABƖ

JƆNË KË HƐ́ BÁSHI

N’YE BÁ SHÚ

Psaume 22:1

Lɛ́ fɛ Ofo pá në aɛn mɩnɛn

Matthieu 27:46; Marc 15:34

Psaume 22:7, 8

Kë hʋn-hʋn në yɛyɛ n’ye në bá nʋn ahɛlɛtinë ghë

Matthieu 27:39-43

Psaume 22:16

Kë kɩkɩ ëë shi dá ahɛlɛti ghë

Matthieu 27:31; Marc 15:25; Jean 20:25

Psaume 22:18

Kë bá enɛnɛ bu efu eviɛ ghɩnë bë ebɔ ëë talɛnë

Matthieu 27:35

Psaume 22:22

Bë eso ngbeɲi Ʒoova eyinë kebë eka edi ngikinë ghë

Jean 17:6