Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 11-18

?Ca Ʒoova bë eɔsɛ etɩ ëë shi Ëë aʋnnë ghë é?

?Ca Ʒoova bë eɔsɛ etɩ ëë shi Ëë aʋnnë ghë é?

Ʒoova etɩ yiki shi ëë aʋnnë ghënë, ëë eshi ëë lɛ́ n’ye ghɩ ntɔnë lɛ́ Ofo cɛwu, në ebɔ në ntɩji eba Ofo ghë, në ewu Ofo ghɩ. Psaume 15 eya bunë Ʒoova evivi n’ye ghɩnë elɛ ëë cɛwu, bë elɛ.

GHƖNË ƷOOVA ETƖSHINË, BË...

  • edi ecele.

  • edi nahɔnrɛ,ëë oghorumɔn ghë.

  • ewu Ʒoova sʋghɩnë ghɩ.

  • edi eyimbu nkpɔ àlɛ́ bɔ́bɔ́ ekpɛkpɛ elɔ në.

  • eboka ghɩnë nʋn mian ghë, në ghe kɩkɩ n’ye kebë ekaka ëë elɔ në.

GHƖNË ƷOOVA ETƖSHINË, GHE...

  • edi mpu ghe efu ngiki sɛ, ghe erierie ngiki.

  • elɛ ngiki fuɔ lakwa.

  • edi nɔnjɛelë kretiɛn dufre.

  • eda aghɩnë kë ghe sʋ Ʒoova lɛ, aghɩnë kë ghe wu Ʒoova ghɩnë lɛ.

  • edi nkɔ.