Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

N’ye ebë eba ebɔ JW Library

N’ye ebë eba ebɔ JW Library

BIBLË KA GHË:

  • Ka Biblë lɛ, texte du jour lɛ.

  • Ka Annuaire lɛ, periodikë lɛ, nakwa fuɔ lɛ. Bɔ bunë eya n’ye fë ká nakwa shúnë (marque-pages).

  • Baba fë esë yɛ ofokwa jɛmɛnnelë ghë. Bɔ bu na n’ye kë gbágba jɔnë kë vívinelë shinë oghoshi.

  • Kpɩ video

JƐMƐNNELË GHË:

  • Ka Biblë abɩnë mbëshigbagbaghonë ekanë. Shi “historique” shi álɛ fë ekaka eyi abɩnë ghë.

  • N’ye fë éba ecʋcʋ nakwa fannga nhɛn ewa jɛmɛnnë ghënë, bɔ fë cingrafënë álɛ fë eka bunë ebë ekanë powu, fë ekpa ebɔ ëë eti nɛn. Nɛn puɔpuɔnë gha sɔ́ nakwa ghë se wunë, nʋn JW Library ghë.

OFOJƆHƐ GHË:

  • Bɔ bu nkpɔ ya ghɩnë Ofo jɔnë eyɛyɛ ëë sɛnë JW Library ghë, álɛ fë eya ëë n’ye bë eba ejʋ aplikasiɔnnë lɛ, nakwanelë lɛ ele ëë cingrafënë ghë.

  • Shi “recherche” shi, álɛ fë ewu Biblë abɩnë. Àlɛ́ fë gha wú mbë nkpɔ Traduction du monde nouveau puɔpuɔnë ghë wunë, shi Bible avec références shi álɛ fë ekpa eviɛ ëë.

  • Kpɩ video nkpɔ ghë. Àlɛ́ renighonë aɔ jɛelë, kɩ video Deviens l’ami de Jéhovah ghë. Fë eɔsɛ ekɩ video ?Mabughëwu ebë eka Biblë é? ghë álɛ bë elɛ Biblë ka bë egba ngiki ebëlɛ. Àlɛ́ yiki elɛ̀ mbë fuɔnë, kɩ në omu mbë video ghë lɔ në.

  • Ya yiki Biblë fuɔnë fë jʋbɔ́ mbë fuɔ ghë. Fɩ Biblënë, ghɛghɛ abɩnë ëë nimeronë álɛ fë kpa eghɛghɛ abɩ nkpɔkpɔnë n’ye Biblë fuɔ pìa-adɩnë ghë.