Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 18-24

EZRA 1-5

Avɛ-nkpɔ mici 18-24
 • Nɛn 85 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒoova elɛ djɔnë në hɛ́ báshinë eshu”: (Min. 10) [Kɩ videonë kë elɛ́lɛɛ, óo Ezra órò.]

  • Ezr 3:1-6—Ʒoova bë eɔsɛ elɛ bunë në ehɛnë, eshu tcɛɛ. (w06-F 15/1 19 § 2)

  • Ezr 5:1-7—Ʒoova bë eɔsɛ elɛ bu powu álɛ në ngikinë bë epie mian ghë esɔ. (w06-F 15/1 19 § 4; w86-F 15/1 9 § 2; w86-F 1/2 29 karenë)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ezr 1:3-6—?Israɛlë ngikinë kë gha vívi n’ye kebë ekaka eyi Ʒerizalɛmë gbo wunë, mabughëwu gha lɛ́ n’ye ntɩji ë jíwa kelë shi wu é? (w06-F 15/1 17 § 5; 19 § 1)

  • Ezr 4:1-3—?Mabughëwu kë gha dísʋ gha bɔ́ bokanë wué? (w06-F 15/1 19 § 3)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, djɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ, ehɛ Ofo djɔ é?

 • Biblë ka: Ezr 3:10–4:7 (bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFODJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Djɔdidi pidɛ: (Min. 2) Álɛ fë ebɔ nakwa flɛflɛ ?Élé ebë ebá ewu Biblë é? elɔ ngikinë, ya kelë bunë kë ghɛ́ghɛ dá agba pidɛnë ghë. Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa edagha ghɩnë lapɔ.

 • Ghɩ dagha: (Min. 4) Ya n’ye fë ebá ekaka eyi edagha ghɩnë dísʋ bɔ́ nakwa flɛflɛ ?Élé ebë ebá ewu Biblë é? Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa edagha ghɩnë lapɔ.

 • Biblë shigbagba: (Min. 6) Lɛ́ ngrɛmɔ̀n nkpɔnë ya n’ye kë ebá egbagba biblë shi. (bh-F 20-21 § 6-8)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 40

 • “Eɲë ewu bu kalanë gbe powu”: (Min. 5) Mbë shigbagbanë píe Matthieu 6:33 alɛ Luc 12:22-24 ghë. Vivi ofodjɔhɛ́ghɩnelë djɔ álɛ kebë ehɛ n’ye Ʒoova bá lɔ́ kelë bunë jí kelë apɩ, fɛ n’ye në mbënë bá hɛ́ báshi mɩnɛn, noo kë boepi víɛ Shibanë.

 • Mici aghɔ fë mbë—“‘Ao’ ekaci ‘oowo’”wú?: (Min. 10) Djɔdidinë píe LA Tour de Garde du 15 mars, 2014, agba 30-32 ghë.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 7 § 1-14 (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, alɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë lɛ. (Min. 3)

 • Nɛn 41 alɛ ofosɛrɛ lɛ