Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 11-17

2 CHRONIQUES 33-36

Avɛ-nkpɔ mici 11-17
 • Nɛn 35 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ghɩnë amʋn ëë lakwanë, oo akpa aru apete, eyɛyɛ Ʒoova sɛ edɔ”: (Min. 10)

  • 2Ch 33:2-9, 12-16—N’ye Manase bá mʋn ëë lakwanë óó kpa rú pétenë, Ʒoova ɲá djɔ shi hɔ́ në. (w05-F 1/12 21 § 4)

  • 2Ch 34:18, 30, 33—Biblë ká alɛ ëë akɔnda dí lɛ bë eɔsɛ eci elë aba edɔ. (w05-F 1/12 21 § 9)

  • 2Ch 36:15-17—Ʒoova opukɩnë lɛ, në opuyɛnë lɛ, ɔɔ n’ye ashu, erishi. (w05-F 1/12 21 § 6)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • 2Ch 33:11—?Biblë djɔ nkpɔca shú n’ye kë bá ɲí Manase yí Babilɔnë gbo é? (it-1-F 61 §6)

  • 2Ch 34:1-3—?Bunë Ʒoziasë lɛ́në, élé ebá ele elë ebëlɛgba, é? (w05-F 1/12 21 § 5)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, djɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ, ehɛ Ofo djɔ é?

 • Biblë ka: 2Ch 34:22-33 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFODJƆHƐ́ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Djɔdidi pidɛ: (Min. 2) Álɛ fë ebɔ nakwa flɛflɛ ?Élé ebë ebá ewu ngbeɲi gbó oohʋnë é? elɔ ngikinë, ya kelë bunë kë ghɛ́ghɛ dá agba pidɛnë ghë. Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa edagha ghɩnë lapɔ.

 • Ghɩ dagha: (Min. 4) Ya n’ye fë ebá ekaka eyi edagha ghɩnë dísʋ bɔ́ nakwa flɛflɛ ?Élé ebë ebá ewu ngbeɲi gbó oohʋnë é? Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa edagha ghɩnë lapɔ.

 • Biblë shigbagba: (Min. 6) Lɛ̀ ngrɛmɔn nkpɔ ya n’ye kë ebá egbagba biblë shi. (bh-F 9-10 § 6-7)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 77

 • Fë amʋn fë lakwanë, lɛ́ bu yɔghɔ gbɔ tete: (Min. 10) Ghɩmɛn nkpɔ bë egbagba mbënë shi. (w06-F 15/11 27-28 § 7-9)

 • Ɲa djɔ shi hɔ yiki oghorumɔn yɔghɔ ghë: (Min. 5) Djɔdidi. Kɩ video Deviens l’ami de Jéhovah : Apprends à pardonner. (Yi jw.org ghë n’ye kë ghɛ́ghɛ LA BIBLE ET VOUS > ENFANTS.) Àlɛ́ kë akpɩ videonë arere, vivi ngbɔdjɛelënë djɔnë videonë óo kelë.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 6 § 15-23, karenë nʋn agba 57 ghënë, bunë ebë eɲishinë nʋn agba 58 ghë (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, alɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë lɛ. (Min. 3)

 • Nɛn 6 alɛ ofosɛrɛ lɛ