Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-lɔhʋn mici 6-12

PSAUMES 34-37

Avɛ-lɔhʋn mici 6-12
 • Nɛn 95 alɛ ofosɛrɛ lɛ.

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Bɔ fë ntɩji ba Ʒoova ghë álɛ fë elɛ bu ayɔghɔ”: (Min. 10)

  • Ps 37:1, 2—Bɔ aɛn ba Ʒoova sʋnë ghë, gha bɔ aɛn gha ba lakwaghɩ bàbunë kë ewunë ghë. (w03-F 1/12 9-10 § 3-6)

  • Ps 37:3-6—Bɔ fë ntɩji ba Ʒoova ghë, lɛ bu ayɔghɔ álɛ fë ewu shiyɔ. (w03-F 1/12 10-12 § 7-15)

  • Ps 37:7-11—Fu opu shi kɩkɩ n’ye Ʒoova bë eghɔ abɛlɛghɩ powu enɩ. (w03-F 1/12 13 § 16-20)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ps 34:18—?‘Ghɩnë anʋn murú ghë, aa aɲi ëë mɛntɩ,’ élé Ʒoova eba elɔ ëë bunë evivinë é? (w11-F 1/6 19)

  • Ps 34:20—?Élé jɔ ntɛnɩ kë hɛ́ báshi n’yenë bá shú Ʒezi ghë é? (w13-F 15/12 21 § 19)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ps 35:19–36:12

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Baba fë esë yɛ n’ye fë eba eka ndanë vɛ ntɛnɩ ghë: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ videonë eya n’ye ebë eba ehɛ Ofo jɔnë ghë álɛ eɲë ebɔ kelë edidi jɔ. Le ofojɔhɛghɩnelë ndɔnʋn kebë eghɛghɛ n’ye kelë omunë kebë eba eka ndanë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 93

 • Elë émʋn Ofo jumannë di eyɛsɛ: Elë ébɔ Video eyaya bu”: (Min. 15) Jɔdidi. Kë ghɛ́ghɛ bu “N’ye fë eba elɛ bu ntɔnë” oghoshi. Kɩ video Qui est l’Auteur de la Biblë ? ghë álɛ kebë ece jɔ ntɔnë eshi eyɛsɛ. (Yi PUBLICATIONS > LIVRES & BROCHURES ghë. Viɛ nakwajɛ Nda yɔghɔ. Videonë nʋn nakwa órònë ehɛ kɔ: “?Teteghë, nda yɔghɔnë pie Ofo ee gbo wú?”)

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) ia-F órò 17 § 1-13

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 61 alɛ ofosɛrɛ lɛ.