Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 45-51

Ʒoova ghe epete eji ghe etu ghɩnë nʋn aarɛrɛ ghë.

Ʒoova ghe epete eji ghe etu ghɩnë nʋn aarɛrɛ ghë.

Davidë lɛ́ lakwa pʋpʋ alɛ Batë-sheba lɛ. Natan hɛ́ në kɔ bunë në lɛ́në gha yɛsɛ joʋn. N’yonë ëë Davidë ghɛ́ghɛ Psaume 51. Davidë akɔnda gha bá ëë aʋn-nkpɔ, n’yonë në bɔ́ në lakwanë ká dí Ofo.—2Sa 12:1-14.

Davidë lɛ́ lakwa ese në lɛ Ofo lɛ bë kpa eɔsɛ edi cɛwu lapɔ

51:3, 4, 8-12, 17

  • N’ye Davidë gha bá gha rú gha péte se, në gha bɔ́ në lakwanë gha ká gha dí Ofo se wunë, në lakwanë lɛ́ aa rɛ́rɛ në.

  • Në lɛ Ofo lɛ cɛwudinë cɔ́ghɔnë, lɛ́ jɔ rɛ́rɛ në dɔ́ mɩɩ në nʋn fɛ ghɩnë efie powu wúwu ëë shi mɩnɛn.

  • Në vívi n’ye Ofo bë eɲashi ehɔ në, në lɛ Ofo lɛ bë kpa edi cɛwu, álɛ në ewu në lahɔ sɛyɛyɛnë.

  • Në sé në esë eshi sɛ́rɛ Ʒoova n’ye bë eboka në álɛ në oghorumɔnnë bë edisʋ ewu Ofo ghɩ edɔ.

  • Në mʋn n’ye Ʒoova bá eɲashi ehɔ në.