Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 69-73

Ʒoova sʋghɩnelë, kë ebɔ ebëlɛgba elele mɛnsɩ elɛ ofosʋ tetenë ëë bunë sɛyɛyɛ ghë.

Ʒoova sʋghɩnelë, kë ebɔ ebëlɛgba elele mɛnsɩ elɛ ofosʋ tetenë ëë bunë sɛyɛyɛ ghë.

Ngiki powu bë ewu mɛnsɩnë elë elele elɛ ofosʋ tetenë ëë bunë sɛyɛyɛ ghënë.

69:9

  • Davidë bɔ́ ëë oohʋnnë yá ëë ebëlɛgba mɛnsɩnë elele edi juman elɔ Ʒoovanë.

  • Ngikinë kë ehɛ Ʒoova eyinë jɔ pʋ, kë etua Ʒoovanë, Davidë gha bɔ́ gha pɩ kelë wu tata.

Aghɩnë kë hɔ́sɛnë, kebë eɔsɛ eboka aghɩnë kë lɛ́ jeje álɛ kebë ebɔ ebëlɛgba elele mɛnsɩ.

71:17, 18

  • Ghɩnë ghɛ́ghɛ psaume ntɛnɩ, bë eɔsɛ elɛ Davidë. Në yá n’ye në evivi n’ye në ele në eji-ghɩnelë ndɔnʋn.

  • Shìnelë lɛ, kretiɛnnë kë mʋn bu dɔ́ Ofo shigbënë ghë lɛ, kebë eɔsɛ eyaya aghɩnë kë lɛ́ jejenë bu.

Elë ebëlɛgba mɛnsɩnë elɛ elë ehɛ ngiki, bunë Ofo Shibanë bá elɛ elɔ maɛn powu.

72:3, 12, 14, 16-19

  • Abɩ 3—Ngiki powu bá ewu bɛtɛɛ.

  • Abɩ 12—Kë bá eboka ayalɛghɩ.

  • Abɩ 14—Kpakpata ghe kpa ghe enʋnghë n’ye.

  • Abɩ 16—Ngiki powu bá ewu mpʋ edi.