Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

?Fë ebɔ nakwajɛnë elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë JW.ORG nʋn ëë ghënë eyɛsɛ wú?

?Fë ebɔ nakwajɛnë elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë JW.ORG nʋn ëë ghënë eyɛsɛ wú?

Noo busɛhʋn bu gbɔnë ɲannë, Ofo jɔnë elë eka edi ngikinë lɛ́ jumannë ebë etɛ sɛ edi. (Pr 24:11, 12, 20) Álɛ ebë eboka ngikinë, ebë eɔsɛ elɔ kelë nakwajɛnë elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë nʋn ëë ghënë álɛ kebë eka Ofo Mbënë, kebë ekpa eyi elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë. Nakwajɛ ntɔnë ghë, kë ɲí safuɛ dá ëë ghë, bë eɔsɛ elɛ kebë ekpɩ video ?Mabughëwu ebë eka Biblë e?, kebë ewu jɔnë kë evivi kelë esë eshi, kebë ekpa evivi Biblë shigbagba. Ngiki jɔghɔ ghe vivi n’ye kebë ebɔ elë nakwanë, ese kë edisʋ eyi elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë. Gha étɔtɔ opu aɲʋn-aɲʋn, bɔ nakwajɛnë elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë nʋn ëë ghënë lɔ kelë. Ese, gha ébɔ ëë gha lɔ aghɩnë Ofo jɔ ghe yɛyɛ kelë sɛ wunë.

Mici powu, bunë fë në elɛnë powu ghë, fë eɔsɛ ehɛ jɔ ntɛnɩ bë elɛ yiki bë edisʋ ece Ofo Mbë: “Më ɔɔ nakwajɛ nkpɔ. Më evivi n’ye më ebɔ ëë elɔ eɲë. Bë elɛ eɲë eyi ɛntɛrnɛtë adrɛsë nkpɔ ghë álɛ eɲë ewu jɔ fannga nhɛn eshi, eɲë ekpa ejʋ videonë kë egbagba jɔ fannga nhɛn shinë ebɔ. Eɲë ghe enɛ apɩ.” (Jn 4:7) Noo nakwajɛ ntɔnë lɛ́ lomunë, fë eɔsɛ ebɔ aghɔ eba sɛ álɛ fë ebɔ elɔ ngiki cibɩ powu.