Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PROVERBES 17-21

Nʋn bɛtɛɛ ghë yi alɛ ngiki lɛ

Nʋn bɛtɛɛ ghë yi alɛ ngiki lɛ

Bɛtɛɛnë nʋn Ʒoova ngikinë ncɔcɔnë lɛ́ bunë kë elele mɛnsɩ eɲishi. Àlɛ́ ngiki ghe ce kelë esë mbë, opu bë eɔsɛ ejiji kelë edɔ. Ese, jɔonë nʋn Ofo Mbënë ghënë ɔɔ mɛnsɩ she bu ntɔnë powu.

Kretiɛnnë kë edi ecelenë, àlɛ́ kë anʋn mian ghë, kë ekpʋ bɛtɛɛ eyi, kë...

19:11

  • eso dɛɛn.

18:13, 17

  • emʋn eyɛsɛ n’ye kë mʋn jɔnë powu yɛsɛ tete, álɛ kebë egbɔ elɛ̀ mbë.

17:9

  • eɲa lakwa shi ehɔ ngiki kolo ghë.