Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn mici 24-30

Proverbes 17-21

Avɛ-enɛn mici 24-30
 • Nɛn 76 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Nʋn bɛtɛɛ ghë yi alɛ ngiki lɛ”: (Min. 10)

  • Pr 19:11—Àlɛ́ ghɩ enɛ epiɛ fe, so dɛɛn. (w14-F 1/12 12-13)

  • Pr 18:13, 17; 21:13—Mʋn yɛsɛ n’ye fë mʋn jɔnë powu yɛsɛ tete. (w11-F 15/8 30 § 11-14)

  • Pr 17:9—Kolo ghë, ɲa lakwa shi hɔ ngiki. (w11-F 15/8 31 § 17)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Pr 17:5—?Bunë ghëwu yɛsɛ n’ye ebë enɩ elë gbegbe bu ebɔ eyɛsɛnë, ëë nkpɔ ëë lɛ́ nkpɔca é? (w10-F 15/11 6 § 17; w10-F 15/11 31 § 15)

  • Pr 20:25—?Àlɛ́ ngiki edi álɛ kebë evi, àlɛ́ kë ví dádá, élé kebë eba ewu mbratishi ntɛnɩ ghɩ é? (w09-F 15/5 15-16 § 12-13)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Pr 18:14–19:10

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) Bɔ nakwanë elë ebɔ elɛlɛ ngiki álɛ kebë ewa elë ofokwa jɛmɛnnë ghë lɔ ghɩnë. (nakwanë elë ebɔ elɛlɛ ngiki)

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) nakwanë elë ebɔ elɛlɛ ngiki—Álɛ fë ererenë, bɔ video ?Mabu kë elɛ Shibatɩnë ghë é? ya ghɩnë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) lv-F 57 § 14-15—Boka ghɩnë fë lɛ ëë lɛ egbagba Biblë shinë, bë ewu bunë ghëwu yɛsɛ n’ye bë ewɔ talɛ eyɛsɛ, bë ekpa eca jɛmɛnnelë ghë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 77

 • Àlɛ́ elë ababa álɛ ebë enʋn bɛtɛɛ ghë, elë ewu shiyɔ edɔ: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ video Faire la paix apporte des bienfaits ghë. Eji ee ghë, vivi jɔ ntɛnɩelë: ?Bu nkpɔca elë gha élɛ àlɛ́ bɛtɛɛ cɔ́ghɔ é? ?Shiyɔ nfre nfre nkpɔca elë ewu àlɛ́ elë elɛ bunë nʋn Proverbes 17:9 alɛ Matthieu 5:23, 24 lɛ ghë é?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) bhs órò 2 § 1-9 alɛ Jɔ eshi 2 nʋn agba 207 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 37 alɛ ofosɛrɛ lɛ