Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn mici 17-23

Proverbes 12-16

Avɛ-enɛn mici 17-23
 • Nɛn 69 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Aɛnshiji yɛsɛ she shighaɛ”: (Min. 10)

  • Pr 16:16, 17—Ghɩnë aɛn ji ëë shinë eka Ofo Mbënë, në ekpa elɛ bunë nʋn ëë ghënë. (w07-F 15/7 8)

  • Pr 16:18, 19—Ghɩnë aɛn ji ëë shinë ghe ɲiɲi ëë esë, në ghe ce në esë orù. (w07-F 15/7 8-9)

  • Pr 16:20-24—Ghɩnë aɛn ji ëë shinë eghʋ mbënë në elɛ̀në ghë eboka ngiki fuɔ. (w07-F 15/7 9-10)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Pr 15:15—?Élé ebë eba eɔsɛ ewu sɛyɛyɛ gbɔ tete elë oohʋn ghë é? (g-F 11/13 16)

  • Pr 16:4—?Ʒoova lɛ́ abɛlɛgho “në bunë në evivinë ghëwu,” ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (w07-F 15/5 18-19)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Pr 15:18–16:6

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) Jn 11:11-14—Biblë eyaya elë. Lɛlɛ ghɩnë álɛ bë ewa jɛmɛnnë elë eshe gbai mici fɛjinelë ghënë.

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Gn 3:1-6; Rm 5:12—Biblë eyaya elë. Lɛlɛ ghɩnë álɛ bë ewa jɛmɛnnë elë eshe gbai mici fɛjinelë ghënë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bh-F 191 § 18-19—Lɛlɛ ghɩnë fë lɛ ëë lɛ egbagba Biblë shinë álɛ bë ewa elë jɛmɛnnë ghë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 117

 • N’ye fë éba elɛ̀ mbë ayɔghɔ nhɛn àlɛ́ kë avivi jɔ jɛmɛnnë ghë”: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ video Deviens l’ami de Jéhovah : Prépare ta réponse ghë. Eji ee ghë, lɛ́lɛ ngbɔjɛelënë fë nɩbɔ́ álɛ kebë ewa mbëlɛ-ku gbo. Vivi kelë: ?Àlɛ́ kë avivi jɔ jɛmɛnnë ghë, bu nfre alɛ́ nkpɔca ebë elɛ álɛ ebë elɛ̀ mbë é? ?Mabughëwu ebë enʋn sɛyɛyɛ ghë àlɛ́ bɔ́bɔ́ ecé bá orù ese kë gha lɔ́ elë mbë wué?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) bhs BUNË EBË EƝISHI agba 17-18 ghë

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 95 alɛ ofosɛrɛ lɛ