Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn mici 10-16

Proverbes 7-11

Avɛ-enɛn mici 10-16
 • Nɛn 32 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Gha éɲa fë oghorumɔnnë shi gha pete”: (Min. 10)

  • Pr 7:6-12—Aghɩnë kë ghe di akɔnda ghe wɛsɛ bu wunë, bunë kë elɛnë bë eɔsɛ ecɔghɔ kelë lɛ Ofo lɛ cɛwudinë. (w00-F 15/11 29-30)

  • Pr 7:13-23—Bunë ghɩ elɛ óó gha yɛsɛ wunë bë eɔsɛ elɛ bë ewu aviɛlɛ gbɔ tete. (w00-F 15/11 30-31)

  • Pr 7:4, 5, 24-27—Aɛnshiji alɛ mpʋmʋn lɛ bá elɛ ebë ewu oohʋn. (w00-F 15/11 29, 31)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Pr 9:7-9—?N’ye elë eba elɛ àlɛ́ kë eo elë jɔnë, mabu bu ntɔnë eya elë omunë sɛ é? (w01-F 15/5 29-30)

  • Pr 10:22—?Amɛn, Ʒoova shiyɔnë aghɔ ëë lɛ́ nkpɔca é? (w06-F 15/5 26-30 § 3-16)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Pr 8:22–9:6

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) g16.5-F agba pidɛ —Lɛlɛ ghɩnë álɛ bë ewa jɛmɛnnë elë eshe gbai mici fɛjinelë ghënë.

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) g16.5-F agba pidɛ —Lɛlɛ ghɩnë álɛ bë ewa jɛmɛnnë elë eshe gbai mici fɛjinelë ghënë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bh-F 176 § 5-6 —Lɛlɛ ghɩnë fë lɛ ëë lɛ egbagba Biblë shinë álɛ bë ewa elë jɛmɛnnë ghë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 83

 • Jɔnë eɲë cɛwuelë ehɛ: Cingrafë (Pr 10:19): (Min. 15) Jɔdidi. Boepi kɩ video Ce qu’ils en pensent : Les portables ghë. Eji ee ghë, edidi jw.org jɔ ntɛnɩ: « Les SMS : que faut-il savoir ? » Àlɛ́ eɲë ashu n’ye kë ghɛ́ghɛ « SMS : quelques astuces » ghënë, ya bu nfre nfrenë ebë ele aɛn ghë.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) bhs órò 1 § 18-24

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 138 alɛ ofosɛrɛ lɛ