Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

“Ngiki mʋn canë yɛsɛ oonë ghë.”

“Ngiki mʋn canë yɛsɛ oonë ghë.”

Bunë yighɔnë pínë elɛnë, elɔ kë ehɛ canë jɔ yɔghɔ. Oodishì Lemuɛlë brɛsʋ, yikpenë aɔɔ yighɔnë pínë, “kë emʋn ëë eyɛsɛ oonë ghë.” (Pr 31:23) Amɛn, aghɩnë kë lɛ́ ngɩmɛn lɛ, bokaghɩ lɛ ofokwanë ghënë, kë ewu kelë ghɩ eyɛsɛ. Àlɛ́ kë avi eyighɔ, kelë yanelë ëë fùnë kë etanë lɛ, kelë bokanë kë eboka kelënë lɛ, ëë elɛ kë eɔsɛ edi juman ntɔnë eyi. (1Tm 3:4, 11) Eyighɔ ntɔnë kë pínë, kë eyɛyɛ kelë canelë sɛ, ese kë ekpa eyɛyɛ ofokwanë ngiki powu sɛ.

Yighɔnë pínë, elɛ bu ntɛnɩelë eboka jumannë ca edinë...

  • Në elɛ̀ mbë yɔghɔ ele ca ndɔnʋn.—Pr 31:26

  • Në edisʋ eɲa ca shi ebɔ cibɩ eboka ofokwanë.—1Th 2:7, 8

  • Në ése në esë eshi oohʋn ghë.—1Tm 6:8

  • Në ghe vivi ca n’ye bë ehɛ në ofokwanë jɔnë lóghoshi.—1Tm 2:11, 12; 1P 4:15