Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | CHANT DE SALOMON 1-8

Shulamë yighɔjenë: Ghɩnë bayɛ n’ye ebë eyɔyɔ.

Shulamë yighɔjenë: Ghɩnë bayɛ n’ye ebë eyɔyɔ.

?Mabu lɔ́ në lɛ́ ghɩnë bayɛ tete n’ye Ʒoova sʋghɩnë bë eyɔyɔ é?

2:7; 4:12

  • Në bɔ́ aɛnshiji ghë kɩkɩ kolo tetenë.

  • Në gha dísʋ n’ye ngiki bë eshu në rupu álɛ në ékolo aghɩnë kë ewa eda në sɛ sa-ghënë.

  • Në sé në esë eshi, në gha víɛ bu ologbɔ, në gha sá yikpe.

  • Në gha ɲá ghɩʋn shi bë ebɔ kɔ́ shigha o, kɔ́ fafa o, eve në kolonë ebɔ.

Vivi fë esë:

‘?Bu ayɔghɔnë Shulamë yighɔjenë lɛ́në, nkpɔca më eɔsɛ eyɔyɔ eyɛsɛ é?’