Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn-enɛn-nkpɔ mici 21-27

ECCLÉSIASTE 7-12

Avɛ-enɛn-enɛn-nkpɔ mici 21-27
 • Nɛn 41 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ghagha [...] Ghɩ Gbɔnë óo fënë ghë, fë casɔghɔje mícínë ghë”: (Min. 10)

  • Ec 12:1—Ncasɔghɔ lɛ, nghɔyighɔ lɛ bë ebɔ kelë cibɩ lɛ, kelë mɛnsɩ lɛ edi juman elɔ Ofo. (w14-F 15/1 18 § 3; 22 § 1)

  • Ec 12:2-7—“Aarɛrɛ mícínë” efɩ ngiki ahɔhɔnë, ghe ji ncasɔghɔ bà aɛn bunë kebë elɛnë ghë. (w08-F 15/11 23 § 2; w06-F 1/11 16 § 8)

  • Ec 12:13, 14—Ʒoova sʋnë ëë lɛ́ bu yɔghɔ tetenë bë elɛ fë ghe ehʋn-oo ekpete. (w11-F 1/11 21 § 1-6)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ec 10:1—?Élé bá “këkë bu jee nhɛn eba ecɔghɔ mpʋmʋn”? (w06-F 1/11 16 § 4)

  • Ec 11:1—?Àlɛ́ kë ahɛ kɔ “jiji fë kpaʋnnë nɛnɛfu miji ngboru”, jɔ ntɔnë ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (w06-F 1/11 16 § 6)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ec 10:12–11:10

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) 2Tm 3:1-5 —Yaya nahɔnrɛnë.

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Is 44:27–45:2 —Yaya nahɔnrɛnë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bh-F 25-26 § 18-20 —Hɛ nakwajɛghonë kɔ bë ewa jɛmɛnnelë ghë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN