Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ISAÏE 17-23

Ghɩnë në ebɔ ëë shibanë elɛ omu bunë bë eba ëë eyɛnë, ghe ebashi ghe eyi n’ye

Ghɩnë në ebɔ ëë shibanë elɛ omu bunë bë eba ëë eyɛnë, ghe ebashi ghe eyi n’ye

Shebna ëë ‘bá aʋnnë shi.’ Aʋn ntɔnë bë eɔsɛ elɛ oodishì Hizkiya aʋnnë. Në lɛ́ oodishìnë kpajɛ pidɛnë bá ngiki powu shi. N’yonë kë ekɩkɩ n’ye në élɛ bu ayɔghɔ fannga nhɛn.

22:15, 16

  • Shebna bë ebɔ bunë míanmian Ʒoova ngikinë elɔ kelë.

  • Në víɛ në omu eyile.

22:20-22

  • Ʒoova bɔ́ Eliakimë bá Shebna oku.

  • Kë bɔ́ “Davidë aʋnnë ëë safiɛnë” lé Eliakimë mërɩ. Bu ntɔnë eya n’ye kë bɔ́ mɛnsɩ lɛ, shiba lɛ lé Eliakimë mërɩ.

Di akɔnda: ?Saci élé Shebna bë eba ebɔ ëë shibanë eboka ngiki fuɔ é?