Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JOB 21-27

Ʒɔbë Ríshi kpɛ́kpɛ Akɔnda Pʋpʋ-di Ngbeɲi

Ʒɔbë Ríshi kpɛ́kpɛ Akɔnda Pʋpʋ-di Ngbeɲi

Amɛn, Satan edi mpu efafa aghɩnë kë esʋ Ʒoovanë álɛ sɛ bë erɔrɔ kelë shi. Di akɔnda wu n’ye Satan mpunë edinë lɛ, n’ye Ʒoova eba ewu bu lɛnë gha bá gha nʋn nkpɔkpɔ, fɛ n’ye Ʒɔbë nakwanë eba eya mɩnɛn. Biblë abɩ fuɔnë eya n’ye Ʒoova edi elë akɔndanë, ghɛghɛ ëë ecɛghë.

MPUNË SATAN DÍNELË

N’YE ƷOOVA EBA EWU BU

Ofo evivi bu edɔ, n’yonë aghɩnë kë esʋ ëënë, kë gha ɔɔsɛ kebë elɛ bu yɔghɔ elɔ ëë. Bunë Ofo lɛ́në powu, ngʋʋn gha ɔɔsɛ bë eyɛ ëë aɛn. (Job 4:18; 25:5)

Ʒoova kolo senë elë ese elë esë eshi elele mɛnsɩ elɛ bunë. (Job 36:5)

Yiki gha ɔɔsɛ bë edi juman elɔ Ofo. (Job 22:2)

Jumannë elë edi eceledi ghenë, Ʒoova edisʋ ebɔ ëë, ekpa eyɔ ëë shi ayɔghɔ nhɛn. (Job 33:26; 36:11)

Shenë fë sheghënë, Ofo ghe edi bu ntɔnë akɔnda. (Job 22:3)

Ʒoova ekpɩ aghɩnë kë sheghënë. (Job 36:7)