Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-alɛ́ mici 25–Avɛ-oni mici 1

Job 33-37

Avɛ-alɛ́ mici 25–Avɛ-oni mici 1
 • Nɛn 50 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Cɛwu yɔghɔ eo jɔnë eboka ghɩ”: (Min. 10)

  • Job 33:1-5—Eliu yá n’ye në ewu Ʒɔbë ghɩ. (w95-F 15/2 29 § 3-5)

  • Job 33:6, 7—Eliu lɛ́ ghɩnë ése ëë esë eshi, kpa yɛ opu. (w95-F 15/2 29 § 3-5)

  • Job 33:24, 25—Eliu në eo Ʒɔbë jɔ eyi kʋra, në kpa lé ëë ndɔnʋn eyi. (w11-F 1/4 23 § 3; w09-F 15/4 4 § 8)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Job 33:24, 25—?“Capɩ” jɔnë Eliu hɛ́në, ëë eshi ëë bë eɔsɛ elɛ nkpɔca é? (w11-F 1/4 23 § 3-5)

  • Job 34:36—?Mianmiannë fɩ Ʒɔbënë, élé bá dɔ́ she ëë é? ?Mabu bu ntɔnë eya elë é? (w94-F 15/11 15 17 § 10)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: Job 33:1-25 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: Kpɩ n’ye ebë eba eka ndanë, álɛ fë ebɔ nakwanë ebë ebɔ elɛlɛ ngiki agbʋʋn 2016 bude jɛmɛn gbɔnë ghënë elɔ ngiki. (Bë eɔsɛ epi min. 2.)

 • Ghɩdagha: fg órò 12 § 4-5—Ya n’ye fë eba eɔsɛ ekaka eyi edagha ghɩnë dísʋ bɔ́ nakwanë elë ebɔ elɛlɛ ngiki bude jɛmɛn gbɔnë ghënë. Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ. (Bë eɔsɛ epi min. 4)

 • Biblë shigbagba: jl-F órò 11—Aghɩnë fë lɛ kelë lɛ egbagba Biblë shinë, le kelë ndɔnʋn n’ye kebë ewa bude jɛmɛn gbɔnë ghë. (Bë eɔsɛ epi min. 6)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Song 124

 • Bude jɛmɛn gbɔ bunë ebë eghaghaghë”: (Min. 8) Mbëshigbagba. Kɩ video Assemblées régionales : aide mémoire ghë. (Yi jw.org ghë, álɛ fë ekpɩ n’ye kë ghɛ́ghɛ VIDEO À LA DEMANDE > NOS ACTIVITÉS.) Le ngiki powu ndɔnʋn, kebë ebaba kelë esë eyɛ, álɛ kebë ewa mici arɩnë powu. Ya n’ye elë ofokwanë bë eba elɛlɛ ngiki álɛ kebë ewa bude jɛmɛn gbɔnë ghë.

 • Bunë ofokwanë bë ebɔ aɛn eba ëë ghë: (Min. 7)

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 14 § 1-13 (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 21 alɛ ofosɛrɛ lɛ