Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-alɛ́ mici 4-10

Job 16-20

Avɛ-alɛ́ mici 4-10
 • Nɛn 79 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • “Lɛ̀ mbë yɔghɔnë bë ele ngiki ndɔnʋn”: (Min. 10)

  • Job 16:4, 5—Ghɩnë eo jɔ, yɛsɛ n’ye ëë mbënelë bë ele ngiki ndɔnʋn. (w90-F 15/3 27 § 1-2)

  • Job 19:2—Mbë pʋpʋnë Bildadë lɛ́në, lɛ́ Ʒɔbë nɛ́ aarɛrɛ ée. (w06-F 15/3 15 § 4; w94-F 1/10 32)

  • Job 19:25—N’ye Ʒɔbë bá nʋn aarɛɛ ghë, óó mɛnsɩ rére ëë sɛnë, ntɩjinë në bɔ́ bá rɔpulɛ ghënë bóka në. (w06-F 15/3 15 § 5; it-2-F 726 § 6-7)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Job 19:20—Ʒɔbë hɛ́ kɔ “Na enɛobu eyi álɛ në eyi oho lɛ.” ?Ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (w06-F 15/3 14 § 12; it-2-F 509 § 7)

  • Job 19:26—Ghɩʋn gha boepi gha wú Ʒoova se. ?Ese élé Ʒɔbë bá “wú Ofo” é? (w94-F 15/11 19 § 17)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: Job 19:1-23 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Baba fë esë yɛ n’ye fë eba eka ndanë vɛ ntɛnɩ ghë: (Min. 15) Jɔdidi. Videonë eya n’ye ebë eba eka ndanë, kɩ ëë ghë, álɛ eɲë edidi jɔ ehɛ bunë ghëwu yɛsɛ. Le ofojɔhɛghɩnelë ndɔnʋn, álɛ kebë ehɔhɔ n’ye kelë omunë kebë eba eka ndanë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 42

 • Bu puɔpuɔnë bë eboka elë álɛ ebë eo jɔdidi órò”: (Min. 10.) Jɔdidi. Le ngiki powu ndɔnʋn n’ye kebë ebɔ « Que dit la Bible ? » eo jɔdidi órò álɛ bë elɛ kebë egbagba Biblë shi.

 • Jɔnë aghɩnë kë eka elë nakwanë kë evivi: (Min. 5) Jɔnë ghɩmɛn nkpɔ bë egbagbashi, óó píe La Tour de Garde du 15 février 2015 agba 30 abɩ 4-6 ghë.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 12 § 13-25 alɛ bunë ebë eghaghaghë óó nʋn agba 107 ghë lɛ. (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 65 alɛ ofosɛrɛ lɛ