Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-alɛ́ mici 18-24

Job 28-32

Avɛ-alɛ́ mici 18-24
 • Nɛn 17 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒɔbë lɛ́ ghɩnë ebë eɔsɛ eyɔyɔ ëë ntɩjinë”: (Min. 10)

  • Job 31:1—Ʒɔbë “sɛ́ mbë shi” alɛ ëë aɛnnë lɛ. (w15-F 15/6 16 § 13; w15-F 15/1 25 § 10)

  • Job 31:13-15—Ʒɔbë lɛ́ ghɩnë sé ëë esë eshi, sheghë, kpa dí ngiki fuɔ akɔnda. (w10-F 15/11 30 § 8-9)

  • Job 31:16-25—Ʒɔbë yɛ́ opu, hɔ́ ayalɛghɩ bu. (w10-F 15/11 30 § 10-11)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Job 32:2—“Ʒɔbë víɛ n’ye bë eya n’ye në sheghë she Ofo.” ?Ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (w15-F 1/7 12 § 2; it-1-F 610 § 7)

  • Job 32:8, 9—?Mabughëwu Eliu dí akɔnda n’ye në eɔsɛ elɛ̀ mbë àlɛ́ bɔ́bɔ́ ngikinë kebë ece në mbënë kë hɔ́sɛ she në é? (w06-F 15/3 16 § 1; it-1-F 549 § 2)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: Job 30:24–31:14 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: T-37—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ. (Bë eɔsɛ epi min. 2)

 • Ghɩdagha: T-37—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ. (Bë eɔsɛ epi min. 4)

 • Biblë shigbagba: bh-F 148 § 8-9 (Bë eɔsɛ epi min. 6)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 115

 • Ehɔhɔ bu ngiki kë di ecelenë sɛ. (1P 5:9): (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ video Harold King : Il est resté fidèle en prison në ghë. (Yi jw.org ghë, álɛ fë ekpɩ n’ye kë ghɛ́ghɛ VIDEO À LA DEMANDE > INTERVIEWS ET TEMOIGNAGES.) Àlɛ́ arere, ébɔ jɔvivi nfre ntɛnɩ edidi videonë jɔ: ?Élé nɔnjɛ King bá ɔɔsɛ ɲí ëë ntɩjinë shi, n’ye në bá nʋn tɩlefanë é? ?Mianmian bunë efɩ elë oohʋn ghënë, élé Shiba nɛnnë elë etinë, bë eba eɔsɛ eboka elë é? ?Élé nɔnjɛ King ntɩjinë bë eba eɔsɛ ele elë ebëlɛgba é?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 13 § 13-25, alɛ bunë ebë eghaghaghë óó nʋn agba 114 ghë lɛ. (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë lɛ. (Min. 3)

 • Nɛn 81 alɛ ofosɛrɛ lɛ