Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-aɲʋn mici 5-11

MATTHIEU 12-13

Avɛ-aɲʋn mici 5-11
 • Nɛn 27 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ble lɛ, ngbɔpu lɛ jɔnë Ʒezi hɛ́”: (Min. 10)

  • Mt 13:24-26—Yikpe nkpɔ ríri bu ayɔghɔ ëë erijinë ghë, ese ëë kaɛnghonë bɔ́ ngbɔpu ríri eriji ntɔnë ghë (w13-F 15/7 9-10 § 2-3).

  • Mt 13:27-29—Blenë lɛ, ngbɔpunë lɛ powu pa tɔ́, kë dɔ́omu aʋn-nkpɔ mɩɩ shú mpʋji mícínë ghë (w13-F 15/7 10 § 4).

  • Mt 13:30—Mpʋji mícínë ghë, mpʋjighɩnelë kë boepi jíji ngbɔpunë shi bá aʋn-nkpɔ, bɛtɛɛ, kë jí blenë, kë cʋ́cʋ ëë fú aʋn-nkpɔ (w13-F 15/7 12 § 10-12).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mt 12:20—Ʒezi ewu ngiki orɔhɔ, në ebɔ në esë eba kelë oku. ?Élé ebë eba eɔsɛ eyɔyɔ Ʒezi bu ntɔnë ëë lɛ́-ghë é? (nwtsty note d’étude)

  • Mt 13:25—?Ebë eɔsɛ ebɔ ewu nahɔnrɛ n’ye, lahɔ gbo, yiki bë eɔsɛ ebɔ bu ece eriri yiki fuɔ eriji ghë wú? (w16.10-F 32)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mt 12:1-21

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ video ghë: (Min. 4) Kɩ videonë. ghë, álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bhs 22-23 § 10-12

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 68

 • Bunë ofokwanë bë ebɔ aɛn eba ëë ghë: (Min. 5)

 • Bunë kë bɔ́ Ofo Shibanë pɔ́pɔ, álɛ kelë eshi lɛ”: (Min. 10) Jɔdidi. Éwu n’ye bu ntɔnelë bë eba eci ndanë elë ekanë aba.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 3, abɩ 8-15 alɛ karenë nʋn agba 30 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 10 alɛ ofosɛrɛ lɛ