Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-aɲʋn mici 12-18

MATTHIEU 14-15

Avɛ-aɲʋn mici 12-18
 • Nɛn 93 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒezi ghʋ́ ngiki jee nhɛn ghë lɔ́ ngiki fannga nhɛn mpʋ kë edi”: (Min. 10)

  • Mt 14:16, 17—Ʒezi ejiti-aghɩnelë kë ɔɔ kpaʋn oni lɛ, kɩ aɲʋn sɛsɛ lɛ (w13-F 15/7 15 § 2).

  • Mt 14:18, 19—Ʒezi ghʋ́ ëë ejiti-aghɩnë ghë lɔ́ maɛn gbɔnë powu mpʋ kë dí (w13-F 15/7 15 § 3).

  • Mt 14:20, 21—Atrɛ bunë Ʒezi lɛ́në, bóka ngiki dɔ́ she akpɩ oni (nwtsty note d’étude; w13-F 15/7 15 § 1).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mt 15:7-9—?Mabughëwu elë gha élɛ dagbe-dagbeghɩ wué? (nwtsty note d’étude)

  • Mt 15:26—Ʒezi hɛ́ “ghojɛelë jɔ” n’ye. ?Jɔnë në hɛ́në ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (nwtsty note d’étude)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mt 15:1-20

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë.

 • Ghɩdagha pidɛ video ghë: (Min. 5) Kɩ videonë ghë, álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

 • Mbëshigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) w15-F 15/9 16-17 § 14-17—Mbë órò: Ébɔ aɛn eba Ʒezi ghë, álɛ eɲë éle eɲë ntɩjinë mɛnsɩ.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 135

 • Deviens l’ami de Jéhovah: De vrais amis (Min. 7) Kɩ videonë ghë (yi catégorie de vidéo ENFANTS ghë). Àlɛ́ eɲë akpɩ ëë arere, lɛlɛ ngbɔjɛelënë fë boepi nɩ́bɔnë, kebë ewa mbëlɛ̀-kunë ngbeɲi n’yo, álɛ fë évivi kelë jɔ ntɛnɩelë: ?Mabughëwu aghɩnë kë kolo Ʒoovanë ëë eɲë éɲi kelë cɛwu é? ?Mabu eɲë éɔsɛ ehɔhɔ kelë sɛ é?

 • Wu më-shì lɛ më-nɔ̀n lɛ ghɩ”: (Min. 8) Jɔdidi. Kɩ video Le tableau s’animë Comment communiquer avec mes parents? ghë. (Yi catégorie de vidéo ADOLESCENTS ghë)

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 3, abɩ 16-21

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 148 alɛ ofosɛrɛ lɛ