Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

 • Đài Trung, Đài Loan—Tại chợ đêm Yizhong, mời một người đi mua sắm nhận tờ chuyên đề dựa trên Kinh Thánh

  Đôi nét—Đài Loan

  • 23.328.600—Dân

  • 9.024—Người dạy Kinh Thánh

  • 126—Hội thánh

  • 1 trên 2.585—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Vienna, Áo—Rao giảng tại Quảng trường Albertina

  Đôi nét—Áo

  • 8.386.000—Dân

  • 21.015—Người dạy Kinh Thánh

  • 297—Hội thánh

  • 1 trên 399—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Woodford, St. Andrew, Jamaica—Mời nhận Tháp Canh Tỉnh Thức!

  Đôi nét—Jamaica

  • 2.741.000—Dân

  • 12.263—Người dạy Kinh Thánh

  • 194—Hội thánh

  • 1 trên 224—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Gần Monrovia, Liberia—Mời nhận tờ chuyên đề Đời sống trong một Thế giới Mới thanh bình

  Đôi nét—Liberia

  • 4.281.951—Dân

  • 6.184—Người dạy Kinh Thánh

  • 114—Hội thánh

  • 1 trên 692—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Làm sao bỏ đi sự oán giận?

Để tha thứ hành động gây tổn thương của người hôn phối, lẽ nào bạn phải xem nhẹ lỗi lầm hoặc làm ra vẻ như nó chưa từng xảy ra?

THANH THIẾU NIÊN

Làm sao đối phó với vấn đề sức khỏe?—Phần 1

Bốn bạn trẻ chia sẻ về điều giúp họ đối phó với vấn đề sức khỏe và giữ tinh thần tích cực.

TRẺ EM

Ca hát trong việc thờ phượng Ðức Giê-hô-va

Tải này, nối lại các điểm, rồi học biết tại sao ca hát là một phần quan trọng trong việc thờ phượng.

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.