Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Quảng trường Monastiraki, A-thên, Hy Lạp—Mời nhận tạp chí Tỉnh Thức!

  Đôi nét—Hy Lạp

  • 10.787.690—Dân

  • 28.832—Người dạy Kinh Thánh

  • 387—Hội thánh

  • 1 trên 374—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Kupul, Guinea-Bissau—Thảo luận Kinh Thánh với một người nông dân nói tiếng Bồ Đào Nha Creole

  Đôi nét—Guinea-Bissau

  • 1.762.595—Dân

  • 141—Người dạy Kinh Thánh

  • 2—Hội thánh

  • 1 trên 12.051—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Montreal, Canada—Mời nhận Tháp Canh

  Đôi nét—Canada

  • 35.427.524—Dân

  • 116.312—Người dạy Kinh Thánh

  • 1.390—Hội thánh

  • 1 trên 305—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Đảo Mahé, Seychelles—Dạy Kinh Thánh trên bờ biển Glacis

  Đôi nét—Seychelles

  • 91.359—Dân

  • 343—Người dạy Kinh Thánh

  • 4—Hội thánh

  • 1 trên 266—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

THANH THIẾU NIÊN

Chúa Giê-su Ki-tô là ai? (Phần 1)

Bạn có thể trả lời ra sao khi có người nói Chúa Giê-su chỉ là một người tốt?

TRẺ EM

Ti-mô-thê muốn giúp người ta

Làm thế nào con có thể có đời sống hạnh phúc và thú vị như Ti-mô-thê?

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.