Accessibility setting

Chọn ngôn ngữ

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Trân trọng kính mời

  “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi” (Lu-ca 22:19). Chúa Giê-su chỉ thị cho chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của ngài. Hằng năm, hàng triệu người đã cùng Nhân Chứng Giê-hô-va kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Năm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham dự. Để biết địa điểm gần nơi ở của quý vị, xin xem mục VỀ CHÚNG TÔI > LỄ TƯỞNG NIỆM.

 • Trân trọng kính mời

  “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi” (Lu-ca 22:19). Chúa Giê-su chỉ thị cho chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của ngài. Hằng năm, hàng triệu người đã cùng Nhân Chứng Giê-hô-va kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Năm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham dự. Để biết địa điểm gần nơi ở của quý vị, xin xem mục VỀ CHÚNG TÔI > LỄ TƯỞNG NIỆM.

 • Trân trọng kính mời

  “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi” (Lu-ca 22:19). Chúa Giê-su chỉ thị cho chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của ngài. Hằng năm, hàng triệu người đã cùng Nhân Chứng Giê-hô-va kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Năm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham dự. Để biết địa điểm gần nơi ở của quý vị, xin xem mục VỀ CHÚNG TÔI > LỄ TƯỞNG NIỆM.

 • Trân trọng kính mời

  “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi” (Lu-ca 22:19). Chúa Giê-su chỉ thị cho chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của ngài. Hằng năm, hàng triệu người đã cùng Nhân Chứng Giê-hô-va kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Năm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham dự. Để biết địa điểm gần nơi ở của quý vị, xin xem mục VỀ CHÚNG TÔI > LỄ TƯỞNG NIỆM.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Làm sao để giữ vững cam kết hôn nhân?

Cam kết hôn nhân có giống như tù chung thân hoặc giống như một cái neo có thể giữ cho hôn nhân bền vững?

THANH THIẾU NIÊN

Sáng tạo hay tiến hóa?—Phần 1: Tại sao tin nơi Đức Chúa Trời?

Bạn có muốn tự tin hơn để giải thích cho người khác lý do mình tin nơi Đức Chúa Trời không? Học cách trả lời khi có người chất vấn niềm tin của bạn.

TRẺ EM

Ra-háp vâng lời

Dùng truyện tranh Kinh Thánh về Ra-háp và sự sụp đổ của thành Giê-ri-cô cùng với ba hoạt động này để làm cho câu chuyện trở nên sống động.

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.