Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Luanda, Angola—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh bằng tiếng Bồ Đào Nha

  Đôi nét—Angola

  • 19.082.000—Dân

  • 99.425—Người dạy Kinh Thánh

  • 1.346—Hội thánh

  • 1 trên 192—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Las Pilas, Nicaragua—Dạy từ Kinh Thánh

  Đôi nét—Nicaragua

  • 6.088.000—Dân

  • 26.178—Người dạy Kinh Thánh

  • 389—Hội thánh

  • 1 trên 233—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Plantation Square, St. Helena—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

  Đôi nét—St.Helena

  • 4.000—Dân

  • 118—Người dạy Kinh Thánh

  • 3—Hội thánh

  • 1 trên 34—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Bucharest, Ru-ma-ni—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh

  Đôi nét—Ru-ma-ni

  • 21.339.000—Dân

  • 40.394—Người dạy Kinh Thánh

  • 538—Hội thánh

  • 1 trên 528—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Khi con hỏi về cái chết

Bốn bước có thể giúp bạn trả lời những thắc mắc của con cũng như cho con thấy cách đối phó với việc mất người thân yêu.

THANH THIẾU NIÊN

Tôi cô độc quá, làm sao đây?

Hãy xem ba bí quyết giúp vượt qua sự cô độc và xây đắp tình bạn lâu bền.

TRẺ EM

Cô-rê phản nghịch

Sự phản nghịch của ông chống lại Môi-se và A-rôn, hay ai khác?

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.