Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Idanre, Nigeria—Mời nhận tạp chí Tháp Canh

  Đôi nét—Nigeria

  • 159.708.000—Dân

  • 351.205—Người dạy Kinh Thánh

  • 5.785—Hội thánh

  • 1 trên 455—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Dili, Đông Timor—Mời nhận sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

  Đôi nét—Đông Timor

  • 1.210.233—Dân

  • 233—Người dạy Kinh Thánh

  • 3—Hội thánh

  • 1 trên 5.194—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Paris, Pháp—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh gần sông Seine

  Đôi nét—Pháp

  • 63.703.000—Dân

  • 124.674—Người dạy Kinh Thánh

  • 1.619—Hội thánh

  • 1 trên 511—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Valparaiso, Chile—Đọc một câu trong Kinh Thánh

  Đôi nét—Chile

  • 17.556.815—Dân

  • 75.351—Người dạy Kinh Thánh

  • 906—Hội thánh

  • 1 trên 233—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Dạy con thành người có trách nhiệm

Làm thế nào gương của Chúa Giê-su có thể giúp bạn trở thành cha mẹ tốt hơn?

THANH THIẾU NIÊN

Làm sao để kháng cự cám dỗ?

Việc kháng cự cám dỗ là khả năng của người nam và nữ đời thường. Sáu cách có thể giúp bạn củng cố lòng quyết tâm và tránh những căng thẳng của việc nhượng bộ.

TRẺ EM

Chúa Giê-su—Nhà tiên tri giống như Môi-se

Chúa Giê-su và Môi-se có những điểm chung nào?

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.