Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Livingstone, Zambia—Mời nhận sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? trên phố chợ

  Đôi nét—Zambia

  • 14.371.301—Dân

  • 170.861—Người dạy Kinh Thánh

  • 2.594—Hội thánh

  • 1 trên 84—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Manila, Philippines—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh tại khu Intramuros

  Đôi nét—Philippines

  • 97.701.745—Dân

  • 189.101—Người dạy Kinh Thánh

  • 3.156—Hội thánh

  • 1 trên 517—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Thành phố Luxembourg, Luxembourg—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời! tại Place Clairefontaine

  Đôi nét—Luxembourg

  • 514.000—Dân

  • 2.043—Người dạy Kinh Thánh

  • 32—Hội thánh

  • 1 trên 252—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Antigua, Guatemala—Thảo luận Kinh Thánh tại trạm xe buýt

  Đôi nét—Guatemala

  • 15.500.000—Dân

  • 37.048—Người dạy Kinh Thánh

  • 741—Hội thánh

  • 1 trên 418—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

   

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Làm sao bỏ đi sự oán giận?

Để tha thứ hành động gây tổn thương của người hôn phối, lẽ nào bạn phải xem nhẹ lỗi lầm hoặc làm ra vẻ như nó chưa từng xảy ra?

THANH THIẾU NIÊN

Tôi có phải là người có trách nhiệm?

Một số bạn trẻ được tự do hơn những bạn trẻ khác. Tại sao lại có sự khác nhau này?

TRẺ EM

Cầu nguyện bất cứ lúc nào

Hoạt hình này (có thể tải xuống) dạy các em biết có thể cầu nguyện với Đức Giê-hô-va khi nào và ở đâu.

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.