Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Paris, Pháp—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh gần sông Seine

  Đôi nét—Pháp

  • 63.703.000—Dân

  • 124.674—Người dạy Kinh Thánh

  • 1.619—Hội thánh

  • 1 trên 511—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Valparaiso, Chile—Đọc một câu trong Kinh Thánh

  Đôi nét—Chile

  • 17.556.815—Dân

  • 75.351—Người dạy Kinh Thánh

  • 906—Hội thánh

  • 1 trên 233—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Atoll Apataki, Pô-li-nê-xi thuộc Pháp—Hướng dẫn cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí bằng sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

  Đôi nét—Pô-li-nê-xi thuộc Pháp

  • 271.000—Dân

  • 2.914—Người dạy Kinh Thánh

  • 35—Hội thánh

  • 1 trên 93—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Livingstone, Zambia—Mời nhận sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? trên phố chợ

  Đôi nét—Zambia

  • 14.371.301—Dân

  • 170.861—Người dạy Kinh Thánh

  • 2.594—Hội thánh

  • 1 trên 84—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Khi con nói dối

Bạn nên làm gì khi con nói dối? Bài này thảo luận lời khuyên dựa trên Kinh Thánh có thể giúp bạn dạy con tầm quan trọng của việc nói sự thật.

THANH THIẾU NIÊN

Kinh Thánh—Quyển sách từ Đức Chúa Trời (Phần 2)

Một số điểm đặc trưng của Kinh Thánh, hơn bất cứ điều gì khác, giúp nhiều người tin rằng Kinh Thánh chắc hẳn đến từ Đức Chúa Trời.

TRẺ EM

Tìm điểm khác nhau: Hoạt động hội nghị

So sánh các bức tranh. Điều gì giúp bạn tập trung chú ý tại các buổi nhóm họp?

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.