Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Gurgeniani, Georgia—Mời nhận sách mỏng Kinh Thánh—Thông điệp nào cho nhân loại?

  Đôi nét—Georgia

  • 4.483.800—Dân

  • 18.265—Người dạy Kinh Thánh

  • 209—Hội thánh

  • 1 trên 245—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Honiara, Quần đảo Sa-lô-môn—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh trong tiếng Pidgin ở quần đảo Sa-lô-môn

  Đôi nét—Quần đảo Sa-lô-môn

  • 555.000—Dân

  • 1.856—Người dạy Kinh Thánh

  • 50—Hội thánh

  • 1 trên 299—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Dublin, Ai Len—Mời nhận tờ chuyên đề Bạn có muốn biết sự thật không? tại Trung tâm văn hóa thương mại Grand Canal

  Đôi nét—Ai Len

  • 6.417.100—Dân

  • 6.291—Người dạy Kinh Thánh

  • 114—Hội thánh

  • 1 trên 1.020—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

 • Corozal, Belize—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh cho một công nhân

  Đôi nét—Belize

  • 330.000—Dân

  • 2.437—Người dạy Kinh Thánh

  • 58—Hội thánh

  • 1 trên 137—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

KINH THÁNH—BẢN DỊCH THẾ GIỚI MỚI

Đọc Kinh Thánh trực tuyến

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Trang bị cho con bước vào đời

Bạn có nuôi dạy con ở tuổi thanh thiếu niên? Nếu có, làm sao giúp con mình trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm?

THANH THIẾU NIÊN

Sáng tạo hay tiến hóa?—Phần 4: Làm sao mình có thể giải thích niềm tin về sự sáng tạo?

Bạn không cần phải am hiểu khoa học mới giải thích được tại sao sự sáng tạo là hợp lý để giải thích về thế giới thiên nhiên. Dùng lập luận đơn giản trong Kinh Thánh.

TRẺ EM

Biểu lộ lòng tử tế

Dùng bài học này để dạy con biết cách biểu lộ lòng tử tế với người khác.

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.