Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt Nam
 • Bucharest, Ru-ma-ni—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh

  Đôi nét—Ru-ma-ni

  • 21.339.000—Dân

  • 40.394—Người dạy Kinh Thánh

  • 538—Hội thánh

  • 1 trên 528—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Stara Pazova, Serbia—Mời nhận tờ chuyên đề Người chết sẽ được sống lại không?

  Đôi nét—Serbia

  • 8.118.146—Dân

  • 3.885—Người dạy Kinh Thánh

  • 59—Hội thánh

  • 1 trên 2.090—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Freetown, Sierra Leone—Dùng giá ấn phẩm di động

  Đôi nét—Sierra Leone

  • 6.092.000—Dân

  • 2.039—Người dạy Kinh Thánh

  • 35—Hội thánh

  • 1 trên 2.988—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

 • Chambo, Ecuador—Mời nhận một sách mỏng trong tiếng Quichua

  Đôi nét—Ecuador

  • 15.738.000—Dân

  • 81.512—Người dạy Kinh Thánh

  • 924—Hội thánh

  • 1 trên 193—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân

   

MỞ

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

ĐÓNG

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

"Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất".—Ma-thi-ơ 24:14.

Nhân Chứng Giê-hô-va—Chúng tôi là ai?

Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và tự hào được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy xem trang web của chúng tôi. Đọc Kinh Thánh trực tuyến. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi.

 

VỢ CHỒNG & CHA MẸ

Làm thế nào con cái có thể học yêu thương Đức Chúa Trời?

Làm sao bạn có thể động đến lòng con bằng thông điệp của Kinh Thánh?

THANH THIẾU NIÊN

Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì? (Phần 1)

Mọi chuyện xảy ra trên đất ngày nay có phải là do ý muốn của Đức Chúa Trời không?

TRẺ EM

Chúa Giê-su—Nhà tiên tri giống như Môi-se

Chúa Giê-su và Môi-se có những điểm chung nào?

Yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh

Nhận các bài học Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Tìm video

Hãy khám phá thư viện video trực tuyến của chúng tôi.

Xem video ngôn ngữ ký hiệu

Dùng video ngôn ngữ ký hiệu để tìm hiểu Kinh Thánh.