Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog
 • Imbitado Ka

  “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” (Lucas 22:19) Inutusan tayo ni Jesus na alalahanin ang kaniyang kamatayan. Taon-taon, milyon-milyon ang sumasama sa mga Saksi ni Jehova para alalahanin ang napakahalagang okasyong ito. Iniimbitahan ka naming dumalo sa taóng ito. Para makahanap ng lokasyong malapit sa iyo, pumunta sa TUNGKOL SA AMIN > MEMORYAL.

 • Imbitado Ka

  “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” (Lucas 22:19) Inutusan tayo ni Jesus na alalahanin ang kaniyang kamatayan. Taon-taon, milyon-milyon ang sumasama sa mga Saksi ni Jehova para alalahanin ang napakahalagang okasyong ito. Iniimbitahan ka naming dumalo sa taóng ito. Para makahanap ng lokasyong malapit sa iyo, pumunta sa TUNGKOL SA AMIN > MEMORYAL.

 • Imbitado Ka

  “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” (Lucas 22:19) Inutusan tayo ni Jesus na alalahanin ang kaniyang kamatayan. Taon-taon, milyon-milyon ang sumasama sa mga Saksi ni Jehova para alalahanin ang napakahalagang okasyong ito. Iniimbitahan ka naming dumalo sa taóng ito. Para makahanap ng lokasyong malapit sa iyo, pumunta sa TUNGKOL SA AMIN > MEMORYAL.

 • Imbitado Ka

  “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” (Lucas 22:19) Inutusan tayo ni Jesus na alalahanin ang kaniyang kamatayan. Taon-taon, milyon-milyon ang sumasama sa mga Saksi ni Jehova para alalahanin ang napakahalagang okasyong ito. Iniimbitahan ka naming dumalo sa taóng ito. Para makahanap ng lokasyong malapit sa iyo, pumunta sa TUNGKOL SA AMIN > MEMORYAL.

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Basahin ang Bibliya Online

Mga Saksi ni Jehova—Sino Kami?

Iba-iba ang aming wika at lahi, pero pinagbubuklod kami ng iisang layunin. Higit sa lahat, gusto naming maparangalan si Jehova, ang Diyos ng Bibliya at Maylalang ng lahat ng bagay. Ginagawa namin ang lahat para matularan si Jesu-Kristo at ipinagmamalaki naming kami’y mga Kristiyano. Bawat isa sa amin ay regular na nagbibigay ng panahon para matulungan ang iba na matuto tungkol sa Bibliya at sa Kaharian ng Diyos. Bilang mga Saksi ni Jehova, nagpapatotoo kami tungkol sa Diyos na Jehova at sa kaniyang Kaharian.

Tingnan ang aming Web site. Basahin ang Bibliya online. Kilalanin kami at alamin ang aming mga paniniwala.

 

MAG-ASAWA AT MAGULANG

Kung Paano Magiging Tapat sa Sumpaan

Ano ang pagiging tapat sa sumpaan? Katulad ba ito ng kadena dahil matatali ka sa pag-aasawa, o parang angkla na magpapatatag sa inyong pagsasama?

TIN-EDYER

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 1: Bakit Dapat Maniwala sa Diyos?

Gusto mo bang mas lumakas ang loob mo sa pagpapaliwanag kung bakit ka naniniwala sa Diyos? Alamin ang ilang tip kung paano ka sasagot kapag may kumuwestiyon sa iyong paniniwala.

MGA BATA

Sumunod si Rahab sa mga Utos

Kasama ng isinalarawang kuwento sa Bibliya tungkol kay Rahab at sa pagbagsak ng Jerico, gamitin ang tatlong activity na ito para maging buháy na buháy ang kuwentong ito sa iyong mga anak.

Humiling ng Pag-aaral sa Bibliya

Mag-aral ng Bibliya sa oras at lugar na kumbinyente sa iyo.

Mga Video

Tingnan ang aming online video library.

Mga Sign-Language Video

Mag-aral ng Bibliya gamit ang mga sign-language video.