การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเมนูรอง

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

คัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์หรือดาวน์โหลดบันทึกเสียงการอ่านพระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่ พระคัมภีร์ฉบับนี้แปลได้อย่างถูกต้องและอ่านง่าย มีการพิมพ์ทั้งแบบครบชุดและบางส่วนในมากกว่า 100 ภาษา และจ่ายแจกไปแล้วมากกว่า 170 ล้านเล่ม

 

มุมมอง

พระคัมภีร์คริสเตียนภาคภาษากรีกฉบับแปลโลกใหม่

อ่านออนไลน์

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์หรือดาวน์โหลดในรูปแบบอื่น

เข้าสู่ระบบ