การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • สอนคัมภีร์ไบเบิลที่หาดกลาซิส บนเกาะมาเฮ ประเทศเซเชลส์

  ข้อมูลโดยสังเขป: เซเชลส์

  • ประชากร 91,359 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 343 คน

  • ประชาคม 4 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 266

 • ให้แผ่นพับทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข? ในเมืองอีเบลทอฟต์ ประเทศเดนมาร์ก

  ข้อมูลโดยสังเขป: เดนมาร์ก

  • ประชากร 5,639,719 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 14,664 คน

  • ประชาคม 178 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 385

 • เผยแพร่ข่าวสารจากคัมภีร์ไบเบิล ที่เมืองแซนตา เฟ เด อันติโยกิวยา

  ข้อมูลโดยสังเขป: โคลอมเบีย

  • ประชากร 48,771,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 166,049 คน

  • ประชาคม 2,477 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 294

 • สนทนาเรื่องคัมภีร์ไบเบิลกับชาวประมงที่ทะเลสาบนอคูเอ เบนิน

  ข้อมูลโดยสังเขป: เบนิน

  • ประชากร 10,703,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 12,167 คน

  • ประชาคม 175 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 880

เปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

วัยรุ่น

พระเยซูคริสต์คือใคร? (ตอน 1)

คุณจะตอบคนที่บอกว่าพระเยซูเป็นแค่คนดีคนหนึ่งอย่างไร?

เด็ก

ติโมเธียวชอบช่วยเหลือคนอื่น

ถ้าลูกอยากมีความสุขและได้เจอเรื่องน่าตื่นเต้นเหมือนติโมเธียว ลูกต้องทำอะไร?

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ