การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เลือกภาษา

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • ประกาศกับชาวประมงบริเวณน้ำตกวาจีเนีย (สแตนลีย์) ใกล้เมืองคิซานกานี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

  ข้อมูลโดยสังเขป: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

  • ประชากร 69,360,118คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 216,024คน

  • ประชาคม 3,515ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 321

 • เสนอแผ่นพับราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร? ที่อ่าวคาตาลันในยิบรอลตาร์

  ข้อมูลโดยสังเขป: ยิบรอลตาร์

  • ประชากร 29,000คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 138คน

  • ประชาคม 2ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 210

 • เสนอจุลสารฟังพระเจ้าแล้วจะมีชีวิตตลอดไป ให้กับผู้หญิงนิกายเมนโนไนต์ จังหวัดกานินเดยู เขตนูเอวา ดูรังโก

  ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวาในปารากวัย

  • ประชากร 6,800,236คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 9,760คน

  • ประชาคม 192ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 697

 • กำลังสอนคัมภีร์ไบเบิลที่อีราแทป ในพอร์ตวิลา ประเทศวานูอาตู

  ข้อมูลโดยสังเขป: วานูอาตู

  • ประชากร 264,938คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 587คน

  • ประชาคม 10ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 451

เปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

ปัญหาเรื่องเงินและหนี้สิน—คัมภีร์ไบเบิลช่วยได้ไหม?

เงินซื้อความสุขไม่ได้ แต่หลักการสี่ข้อในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยคุณให้จัดการกับเรื่องเงินได้

วัยรุ่น

จะมีเพื่อนที่รักกันจริงได้อย่างไร?

เคล็ดลับ 4 อย่างที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบผิวเผินให้กลายความผูกพันของเพื่อนที่รักกันจริง

เด็ก

ทูตสวรรค์มาให้กำลังใจกิดโอนเพื่อช่วยให้เขากล้าหาญขึ้น

หน้านี้สำหรับให้เด็กอายุ 3-6 ขวบฝึกระบายสี

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

งานของคุณได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างไร?

เชิญอ่านดูว่างานประกาศที่ทำกันอยู่ทั่วโลกเติบโตได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการเรี่ยไรหรือเรียกร้องให้ถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาประชุมกันที่ไหนและนมัสการกันอย่างไร?

หนังสือและวารสารเด่น

ดูรายการใหม่และรายการเด่น

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ

โหมดช่วยการเข้าถึง