การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

 • บอกข่าวสารในคัมภีร์ไบเบิลแก่ผู้คนในย่านอินตรามูโรส เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  ข้อมูลโดยสังเขป: ฟิลิปปินส์

  • ประชากร 97,701,745 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 189,101 คน

  • ประชาคม 3,156 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 517

 • เสนอจุลสารข่าวดีจากพระเจ้า! ในเมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก

  ข้อมูลโดยสังเขป: ลักเซมเบิร์ก

  • ประชากร 514,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 2,043 คน

  • ประชาคม 32 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 252

 • สนทนาเรื่องคัมภีร์ไบเบิลที่สถานีรถประจำทาง ที่แอนติกา กัวเตมาลา

  ข้อมูลโดยสังเขป: กัวเตมาลา

  • ประชากร 15,500,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 37,048 คน

  • ประชาคม 741 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 418

   

 • ประกาศกับคนเก็บใบชาใกล้ภูเขาแคเมอรูน

  ข้อมูลโดยสังเขป: แคเมอรูน

  • ประชากร 20,129,878 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 37,844 คน

  • ประชาคม 326 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 532

เปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

ช่วยลูกวัยรุ่นรู้เท่าทันพิษภัยของเซ็กซ์ทิง

อย่ารอจนกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกของคุณ. คุยกับลูกวัยรุ่นให้เขารู้เท่าทันอันตรายของเซ็กซ์ทิง.

วัยรุ่น

คัมภีร์ไบเบิล—หนังสือที่มาจากพระเจ้า (ตอน 1)

มนุษย์เป็นคนเขียนคัมภีร์ไบเบิล แล้วจะบอกได้อย่างไรว่า ‘คัมภีร์ไบเบิล’ มาจากพระเจ้า?

เด็ก

เกมจับผิดภาพ: กิจกรรมการประชุมภูมิภาค

เปรียบเทียบ 2 ภาพนี้ ดูว่าเราจะตั้งใจฟังการประชุมได้อย่างไร?

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ