การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

 • ประกาศกับคนเก็บใบชาใกล้ภูเขาแคเมอรูน

  ข้อมูลโดยสังเขป: แคเมอรูน

  • ประชากร 20,129,878 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 37,844 คน

  • ประชาคม 326 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 532

 • เสนอแผ่นพับที่อธิบายคัมภีร์ไบเบิลให้แก่คนที่เดินช็อปปิ้ง ที่ตลาดโต้รุ่ง ยิชอง เกาะไต้หวัน

  ข้อมูลโดยสังเขป: ไต้หวัน

  • ประชากร 23,328,600 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 9,024 คน

  • ประชาคม 126 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 2,585

   

 • ประกาศที่จัตุรัสอัลเบอร์ตินา เวียนนา ประเทศออสเตรีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: ออสเตรีย

  • ประชากร 8,386,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 21,015 คน

  • ประชาคม 297 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 399

   

 • เสนอวารสารหอสังเกตการณ์ กับตื่นเถิด! ในเมืองเซนต์แอนดรูว์ ประเทศจาเมกา

  ข้อมูลโดยสังเขป: จาเมกา

  • ประชากร 2,741,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 12,263 คน

  • ประชาคม 194 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 224

เปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

ทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข?

บางคนคิดว่าเงินจะทำให้ครอบครัวมีความสุข แต่เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ไหม?

วัยรุ่น

จะทำอย่างไรเมื่อถูกเพื่อนกดดัน?

แรงกดดันจากเพื่อนอาจทำให้คนดีเสียคนได้ มีอะไรบ้างที่คุณควรรู้เวลาถูกเพื่อนกดดัน

เด็ก

จงเชื่อฟังพ่อแม่

ทำไมเด็ก ๆ ควรเชื่อฟังพ่อแม่? เชิญดูการ์ตูนแอนิเมชั่นและเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อม ๆ กับแดนนี่

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ