การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

 • อธิบาย​ข่าวสาร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​โดย​ใช้​เว็บไซต์ jw.org กับ​คน​หู​หนวก​ใน​เมือง​โตเกียว ประเทศ​ญี่ปุ่น

  ข้อมูลโดยสังเขป: ญี่ปุ่น

  • ประชากร 127,353,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 216,472 คน

  • ประชาคม 3,056 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 588

 • เสนอ​จุลสาร​ฟังพระเจ้า ใน​เมือง​อาบีจาน ประเทศ​โกตดิวัวร์

  ข้อมูลโดยสังเขป: โกตดิวัวร์

  • ประชากร 21,200,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 9,664 คน

  • ประชาคม 247 คน

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 2,194

 • ประกาศ​กับ​ชาว​ประมง​ที่​เป็น​ชาว​กูนา​ด้วย​ภาษา​ถิ่น​บน​เกาะ​นูร์ดูบ เมือง​กูนายาลา ประเทศ​ปานามา

  ข้อมูลโดยสังเขป: ปานามา

  • ประชากร 3,869,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 15,812 คน

  • ประชาคม 305 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 245

 • เสนอ​วารสาร​ตื่นเถิด! ภาษา​ตุรกี​ใน​เมือง​อิสตันบูล ประเทศ​ตุรกี

  ข้อมูลโดยสังเขป: ตุรกี

  • ประชากร 75,600,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 2,366 คน

  • ประชาคม 29 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 31,953

เปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

จะวางกฎอย่างไรให้ลูกวัยรุ่น?

คุณจะทำอย่างไรถ้าลูกวัยรุ่นดูเหมือนไม่พอใจกับกฎของคุณอยู่วันยังค่ำ?

วัยรุ่น

ฉันทำผิด จะทำอย่างไรดี?

ใบฝึกความคิดนี้จะช่วยคุณให้รู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อทำผิด

เด็ก

เพลงฉลองชัยชนะ (เพลง 132)

ให้เรามาเลียนแบบโมเซกับชาติอิสราเอลโดยร้องเพลงสรรเสริญพระยะโฮวาด้วยกัน

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ

เข้าสู่ระบบ