การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เลือกภาษา

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • เสนอหนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆ? ที่ชายหาดมาลินดิ ประเทศเคนยา

  ข้อมูลโดยสังเขป: เคนยา

  • ประชากร 44,611,800 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 27,491 คน

  • ประชาคม 596 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 1,623

 • เสนอหนังสืออธิบายคัมภีร์ไบเบิล บนชายฝั่งแม่น้ำดานูบ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

  ข้อมูลโดยสังเขป: ฮังการี

  • ประชากร 9,877,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 23,181 คน

  • ประชาคม 293 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 426

 • เสนอหนังสืออธิบายคัมภีร์ไบเบิลแก่เกษตรกรซึ่งพูดภาษาชิเชวาที่คาซุงกู ประเทศมาลาวี

  ข้อมูลโดยสังเขป: มาลาวี

  • ประชากร 16,888,569 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 91,921 คน

  • ประชาคม 1,398 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 184

 • เสนอวารสารตื่นเถิด! ที่มอนาสตีรากีสแควร์ เมืองเอเธนส์ กรีซ

  ข้อมูลโดยสังเขป: กรีซ

  • ประชากร 10,787,690 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 28,832 คน

  • ประชาคม 387 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 374

เปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

คุยกับลูกวัยรุ่นอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน?

ลูกวัยรุ่นกำลังเรียนรู้จักตัวเองและต้องการฝึกที่จะแสดงความเชื่อมั่นในค่านิยมของเขา. คุณจะช่วยลูกได้อย่างไร?

วัยรุ่น

ถ้ามีคนนินทาฉันล่ะ?

มาเรียนรู้วิธีรับมือกับคำนินทาว่าร้ายอย่างมีสติ

เด็ก

ดานิเอลอธิษฐาน!

ช่วยลูกให้รู้ว่าการอธิษฐานทุกวันเป็นเรื่องสำคัญ

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ