การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • ให้แผ่นพับทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข? ในเมืองอีเบลทอฟต์ ประเทศเดนมาร์ก

  ข้อมูลโดยสังเขป: เดนมาร์ก

  • ประชากร 5,639,719 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 14,664 คน

  • ประชาคม 178 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 385

 • สนทนาเรื่องคัมภีร์ไบเบิลกับชาวประมงที่ทะเลสาบนอคูเอ เบนิน

  ข้อมูลโดยสังเขป: เบนิน

  • ประชากร 10,703,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 12,167 คน

  • ประชาคม 175 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 880

 • ชายหาดโคปาคาบานา รีโอเดจาเนโร บราซิล—สนทนาเรื่องคัมภีร์ไบเบิลกับคนท้องถิ่น

  ข้อมูลโดยสังเขป: บราซิล

  • ประชากร 203,067,835 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 794,766 คน

  • ประชาคม 11,562 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 256

 • ประกาศเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าในเมืองเอบุรี ประเทศกานา

  ข้อมูลโดยสังเขป: กานา

  • ประชากร 26,781,812 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 125,443 คน

  • ประชาคม 1,757 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 213

เปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

ฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน

ชีวิตแต่งงานจะมั่นคงและมีความสุขหรือมีแต่ปัญหาน่าหดหู่ก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่

วัยรุ่น

พระเจ้าตั้งใจสร้างโลกให้เป็นอย่างไร? (ตอน 3)

พระเจ้าตั้งใจให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ไหม?

เด็ก

ขอและขอบคุณ

แดนนี่ได้เรียนรู้ว่าการพูดคำเหล่านี้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ