การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เลือกภาษา

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • เสนอวารสารหอสังเกตการณ์ ภาษาอาหรับ ในเขตปาเลสไตน์ ใกล้เบทเลเฮม

  ข้อมูลโดยสังเขป: เขตปาเลสไตน์

  • ประชากร 4,550,368 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 73 คน

  • ประชาคม 2 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 62,334

 • เสนอหนังสือที่อธิบายคัมภีร์ไบเบิลตามถนนในเมืองโทรซา ประเทศสวีเดน

  ข้อมูลโดยสังเขป: สวีเดน

  • ประชากร 9,705,005 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 22,730 คน

  • ประชาคม 318 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 427

 • การประกาศตามบ้านที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส

  ข้อมูลโดยสังเขป: โปรตุเกส

  • ประชากร 9,976,649 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 49,402 คน

  • ประชาคม 642 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 202

 • เสนอจุลสารภาษาอัมฮาราที่หมู่บ้านทิสอาไบ ประเทศเอธิโอเปีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: เอธิโอเปีย

  • ประชากร 87,500,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 10,168 คน

  • ประชาคม 214 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 8,605

เปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

วัยรุ่น

จะทำอย่างไรถ้าฉันไม่ชอบไปโรงเรียน?

ครูของคุณน่าเบื่อไหม? มีวิชาไหนไหมที่คุณรู้สึกว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้?

เด็ก

ให้เกียรติบ้านของพระยะโฮวา

เราจะให้เกียรติบ้านของพระยะโฮวาได้อย่างไร?

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ