การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เลือกภาษา

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • สอนพระคัมภีร์ที่ซัมชองดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

  ข้อมูลโดยสังเขป: เกาหลีใต้

  • ประชากร 49,512,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 100,641 คน

  • ประชาคม 1,371 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 492

 • เสนอจุลสารฟังพระเจ้าแล้วจะมีชีวิตตลอดไป ที่เมืองคิกาลี ประเทศรวันดา

  ข้อมูลโดยสังเขป: รวันดา

  • ประชากร 11,000,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 25,035 คน

  • ประชาคม 563 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 439

 • เสนอจุลสารฟังพระเจ้าแล้วจะมีชีวิตตลอดไป กับคนมาไซที่หมู่บ้านหนึ่งใกล้เมือง Arusha ประเทศแทนซาเนีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: แทนซาเนีย

  • ประชากร 49,483,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 16,279 คน

  • ประชาคม 472 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 3,040

 • ตอบคำถามเรื่องคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้จุลสารฟังพระเจ้าแล้วจะมีชีวิตตลอดไป ที่เมืองริโอชิลามา ประเทศเอลซัลวาดอร์

  ข้อมูลโดยสังเขป: เอลซัลวาดอร์

  • ประชากร 6,387,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 40,128 คน

  • ประชาคม 676 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 159

เปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

จะเอ่ยคำขอโทษอย่างไร?

จะทำอย่างไรถ้าฉันไม่ผิดเลยสักนิด?

วัยรุ่น

การทำออรัลเซ็กซ์เป็นการมีเซ็กซ์ไหม?

การทำออรัลเซ็กซ์จะทำให้เสียความบริสุทธิ์ไหม?

เด็ก

เพื่อนแท้ที่รักกันจริง

กิจกรรมต่าง ๆ นี้ช่วยคุณให้ใช้เรื่องของรูธในไบเบิลสอนลูกว่าเพื่อนที่ดีต้องมีนิสัยอย่างไร

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ