การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

 • เสนอแผ่นพับที่อธิบายคัมภีร์ไบเบิลให้แก่คนที่เดินช็อปปิ้ง ที่ตลาดโต้รุ่ง ยิชอง เกาะไต้หวัน

  ข้อมูลโดยสังเขป: ไต้หวัน

  • ประชากร 23,328,600 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 9,024 คน

  • ประชาคม 126 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 2,585

   

 • ประกาศที่จัตุรัสอัลเบอร์ตินา เวียนนา ประเทศออสเตรีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: ออสเตรีย

  • ประชากร 8,386,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 21,015 คน

  • ประชาคม 297 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 399

   

 • เสนอวารสารหอสังเกตการณ์ กับตื่นเถิด! ในเมืองเซนต์แอนดรูว์ ประเทศจาเมกา

  ข้อมูลโดยสังเขป: จาเมกา

  • ประชากร 2,741,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 12,263 คน

  • ประชาคม 194 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 224

 • แจกแผ่นพับชีวิตสงบสุขในโลกใหม่ ใกล้เมืองมันโรเวีย ประเทศไลบีเรีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: ไลบีเรีย

  • ประชากร 4,281,951 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 6,184 คน

  • ประชาคม 114 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 692

เปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

ทำอย่างไรดีถ้าเจ็บใจไม่หาย?

ถ้าคุณให้อภัยที่คู่ของคุณทำให้คุณเจ็บใจ นั่นหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไหม?

วัยรุ่น

ถ้าฉันมีปัญหาสุขภาพล่ะ? (ตอน 1)

วัยรุ่น 4 คนอธิบายวิธีที่พวกเขารับมือกับปัญหาสุขภาพและคิดในแง่บวก

เด็ก

ชุดการ์ตูนแอนิเมชั่นที่เด็ก ๆ ชอบ

พยานพระยะโฮวาได้จัดทำชุดการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้ทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิล เชิญชมเบื้องหลังการทำการ์ตูนชุดนี้

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ