การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • กำลังประกาศโดยใช้คัมภีร์ไบเบิล ที่เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: โรมาเนีย

  • ประชากร 21,339,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 40,394 คน

  • ประชาคม 538 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 528

 • กำลังให้แผ่นพับคนตายแล้วจะมีชีวิตอีกได้ไหม? ที่เมืองสตาราพาโซวา ประเทศเซอร์เบีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: เซอร์เบีย

  • ประชากร 8,118,146 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 3,885 คน

  • ประชาคม 59 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 2,090

 • แสดงสิ่งพิมพ์ให้ดูบนอุปกรณ์มือถือ ที่เมืองฟรีทาวน์ ประเทศเซียร์ราลีโอน

  ข้อมูลโดยสังเขป: เซียร์ราลีโอน

  • ประชากร 6,092,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 2,039 คน

  • ประชาคม 35 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 2,988

 • เสนอจุลสารในภาษาเกชัว เมืองชัมโบ ประเทศเอกวาดอร์

  ข้อมูลโดยสังเขป: เอกวาดอร์

  • ประชากร 15,738,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 81,512 คน

  • ประชาคม 924 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 193

   

เปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

ปิด

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

“ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่”—มัดธาย 24:14

พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

จะช่วยลูกให้รักพระเจ้าได้อย่างไร?

คุณจะใช้เรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลสอนลูกแบบให้เข้าถึงใจเขาได้อย่างไร?

วัยรุ่น

พระเจ้าตั้งใจสร้างโลกให้เป็นอย่างไร? (ตอน 1)

พระเจ้าอยากให้โลกมีสภาพเหมือนทุกวันนี้ไหม?

เด็ก

พระยะโฮวาจะช่วยให้หนูมีความกล้าได้อย่างไร?

พระยะโฮวาจะช่วยให้หนูมีความกล้าเหมือนกับเด็กหญิงอิสราเอล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ