Uko wabona ibyo ushaka

Jya kuri meni y'ibanze

Jya kuri meni ya kabiri

Soma ibirimo

Abahamya ba Yehova

Inyandiko ziboneka

Somera kuri interineti amagazeti aherutse gusohoka y’Umunara w’Umurinzi na Nimukanguke! cyangwa uyavaneho. Izindi nyandiko ushobora gusoma no kuvanaho, ziboneka hasi aha.

 

REBA

AMAGAZETI

IBINDI BITABO

Urupapuro rutumirira abantu mu Ikoraniro ry'iminsi itatu n'Ikoraniro mpuzamahanga ryo mu mwaka wa 2014

Porogaramu y'ikoraniro ryo mu mwaka wa 2014

“Shaka amahoro kandi uyakurikire”—1 Pet 3:11

Mukomeze mushake gukiranuka kwa Yehova!—Mat 6:33

Mwikomeze imitima kugira ngo mube Abahamya (Matayo 27:32—28:15; Luka 24:8-53)

Igitabo gifasha Abahamya ba Yehova gukora ubushakashatsi

Ungukirwa n’inyigisho z’Ishuri ry’Umurimo wa Gitewokarasi

Hari ihinduka riba ryarakozwe ku bitabo byo kuri interineti riba ritarakorwa ku bitabo bicapye.