Uko wabona ibyo ushaka

Hindura ururimi

Hindura ururimi

Jya kuri meni y'ibanze

Soma ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda
 • Bucharest muri Rumaniya: Abahamya ba Yehova babwiriza ubutumwa bwo muri Bibiliya

  Amakuru y’ibanze: Rumaniya

  • Abaturage: 21.339.000

  • Ababwirizabutumwa: 40.394

  • Amatorero: 538

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 528

 • Stara Pazova muri Seribiya: Abahamya ba Yehova batanga inkuru y’Ubwami ifite umutwe uvuga ngo “Ese abapfuye bashobora kongera kuba bazima?”

  Amakuru y’ibanze: Seribiya

  • Abaturage: 8.118.146

  • Ababwirizabutumwa: 3.885

  • Amatorero: 59

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 2.090

 • Freetown muri Siyera Lewone: Abahamya babwiriza bakoresheje akagare gashyirwaho ibitabo

  Amakuru y’ibanze: Siyera Lewone

  • Abaturage: 6.092.000

  • Ababwirizabutumwa: 2.039

  • Amatorero: 35

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 2.988

 • Umugi wa Chambo muri Ekwateri—Batanga agatabo mu rurimi rw’igikicuwa

  Amakuru y’ibanze—Ekwateri

  • Abaturage15.738.000

  • Ababwirizabutumwa81.512

  • Amatorero924

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage1 ku 193

   

FUNGURA

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

FUNGA

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Somera Bibiliya kuri interineti

Abahamya ba Yehova ni bantu ki?

Nubwo dukomoka mu moko abarirwa mu magana, kandi tukaba tuvuga indimi zitandukanye, twese dusenyera umugozi umwe. Ikiruta byose, tugamije guhesha ikuzo Yehova, Imana ivugwa muri Bibiliya ikaba n’Umuremyi wa byose. Twihatira kwigana Yesu Kristo, kandi duterwa ishema no kwitwa Abakristo. Buri wese muri twe amara igihe afasha abandi kumenya ibyerekeye Bibiliya n’Ubwami bw’Imana. Twitwa Abahamya ba Yehova, kuko duhamya ibyerekeye Yehova Imana n’Ubwami bwe.

Ogoga urubuga rwacu. Somera Bibiliya kuri interineti. Menya abo turi bo n’imyizerere yacu.

 

ABASHAKANYE & ABABYEYI

Ni iki cyafasha abana gukunda Imana?

Wakora iki ngo ubutumwa bwo muri Bibiliya bukore abana bawe ku mutima?

URUBYIRUKO

Ni uwuhe mugambi Imana ifitiye isi? (Igice cya 1)

Ese Imana yashakaga ko ibintu bimera nk’uko bimeze muri iki gihe?

ABANA

Yehova yagufasha ate kugira ubutwari?

Yehova azatuma ugira ubutwari nka ka gakobwa k’Akisirayeli.

Saba kwiga Bibiliya

Iga Bibiliya ku gihe kikunogeye n’ahantu hakunogeye.

Reba videwo

Reba videwo ziboneka mu bubiko bwacu kuri interineti.

Reba videwo zo mu rurimi rw’amarenga

Iga Bibiliya ukoresheje videwo zo mu rurimi rw’amarenga.