Uko wabona ibyo ushaka

Hitamo ururimi

Soma ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda
 • Hafi ya Betelehemu, mu Ntara ya Palesitina: Abahamya batanga igazeti y’Umunara w’Umurinzi mu cyarabu

  Amakuru y’ibanze: Intara ya Palesitina

  • Abaturage: 4.550.368

  • Ababwirizabutumwa: 73

  • Amatorero 2

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage 1 ku 62.334

 • Umugi wa Trosa muri Suwede: Abahamya batanga ibitabo by’imfashanyigisho za Bibiliya mu muhanda

  Amakuru y’ibanze: Suwede

  • Abaturage: 9.705.005

  • Ababwirizabutumwa: 22.730

  • Amatorero: 318

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage1 kuri 427

 • Umudugudu wa Setibing muri Lesoto: Umuhamya ageza ku bandi ubutumwa bwo muri Bibiliya mu rurimi rw’igisesoto

  Amakuru y’ibanze: Lesoto

  • Abaturage: 2.098.000

  • Ababwirizabutumwa: 4.122

  • Amatorero: 87

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 509

 • Akarere ka Sawani kari mu majyaruguru ya Suva, muri Fiji—Umuhamya atanga agatabo Ubutumwa bwiza buturuka ku Mana

  Amakuru y’ibanze: Fiji

  • Abaturage: 881.065

  • Ababwirizabutumwa: 3.063

  • Amatorero: 73

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 288

FUNGURA

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

FUNGA

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Somera Bibiliya kuri interineti

Abahamya ba Yehova ni bantu ki?

Nubwo dukomoka mu moko abarirwa mu magana, kandi tukaba tuvuga indimi zitandukanye, twese dusenyera umugozi umwe. Ikiruta byose, tugamije guhesha ikuzo Yehova, Imana ivugwa muri Bibiliya ikaba n’Umuremyi wa byose. Twihatira kwigana Yesu Kristo, kandi duterwa ishema no kwitwa Abakristo. Buri wese muri twe amara igihe afasha abandi kumenya ibyerekeye Bibiliya n’Ubwami bw’Imana. Twitwa Abahamya ba Yehova, kuko duhamya ibyerekeye Yehova Imana n’Ubwami bwe.

Ogoga urubuga rwacu. Somera Bibiliya kuri interineti. Menya abo turi bo n’imyizerere yacu.

 

ABASHAKANYE & ABABYEYI

Uko washimira abana bawe

Dore uburyo bwo gushimira bufite akamaro.

URUBYIRUKO

Ese wanga ishuri?

Ese umwarimu wawe ntagushishikaza? Ese hari amasomo wumva ko kuyiga ari uguta igihe?

ABANA

Yehova yakomeje Gideyoni

Abagabo bari bayobowe na Gideyoni bishe ingabo z’Abamidiyani nubwo buri wese muri bo yagombaga kurwana n’Abamidiyani 450.

Saba kwiga Bibiliya

Iga Bibiliya ku gihe kikunogeye n’ahantu hakunogeye.

Reba videwo

Reba videwo ziboneka mu bubiko bwacu kuri interineti.

Reba videwo zo mu rurimi rw’amarenga

Iga Bibiliya ukoresheje videwo zo mu rurimi rw’amarenga.