Uko wabona ibyo ushaka

Hitamo ururimi

Soma ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda
 • Umuhanda wa San José, mu mugi wa San Juan muri Poruto Riko: Abahamya batanga igitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

  Amakuru y’ibanze: Poruto Riko

  • Abaturage: 3.683.600

  • Ababwirizabutumwa: 26.295

  • Amatorero: 328

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 ku 140

 • Sintra muri Porutugali: Abahamya babwiriza ku nzu n’inzu

  Amakuru y’ibanze: Porutugali

  • Abaturage: 9.976.649

  • Ababwirizabutumwa: 49.402

  • Amatorero: 642

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 202

   

 • Tis Abay muri Etiyopiya: Umuhamya atanga agatabo kari mu rurimi rwa Amuharike

  Amakuru y’ibanze: Etiyopiya

  • Abaturage: 87.500.000

  • Ababwirizabutumwa: 10.168

  • Amatorero: 214

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 8.605

   

 • La Rocca Guaita muri San Marino—Abahamya batanga inkuru y’Ubwami ifite umutwe uvuga ngo “Ni nde mu by’ukuri utegeka iyi si?”

  Amakuru y’ibanze: San Marino

  • Abaturage: 32.000

  • Ababwirizabutumwa: 207

  • Amatorero: 2

  • Ikigereranyo cy’Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 ku 155

FUNGURA

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

FUNGA

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

“Ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe.”—Matayo 24:14.

Abahamya ba Yehova ni bantu ki?

Nubwo dukomoka mu moko abarirwa mu magana, kandi tukaba tuvuga indimi zitandukanye, twese dusenyera umugozi umwe. Ikiruta byose, tugamije guhesha ikuzo Yehova, Imana ivugwa muri Bibiliya ikaba n’Umuremyi wa byose. Twihatira kwigana Yesu Kristo, kandi duterwa ishema no kwitwa Abakristo. Buri wese muri twe amara igihe afasha abandi kumenya ibyerekeye Bibiliya n’Ubwami bw’Imana. Twitwa Abahamya ba Yehova, kuko duhamya ibyerekeye Yehova Imana n’Ubwami bwe.

Ogoga urubuga rwacu. Somera Bibiliya kuri interineti. Menya abo turi bo n’imyizerere yacu.

 

ABASHAKANYE & ABABYEYI

Uko wakwirinda guhimisha uwo mwashakanye guceceka

Ni iki gituma abashakanye bamwe na bamwe bareka kuvugana, kandi se ni iki cyabafasha gukemura ibyo batumvikanaho?

URUBYIRUKO

Abapfuye bari he? (Igice cya 2)

Ese urupfu ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu?

ABANA

Buri gihe Yesu yarumviraga

Hari igihe kumvira ababyeyi biba bitoroshye. Reba ukuntu urugero rwa Yesu rushobora kugufasha.

Saba kwiga Bibiliya

Iga Bibiliya ku gihe kikunogeye n’ahantu hakunogeye.

Reba videwo

Reba videwo ziboneka mu bubiko bwacu kuri interineti.

Reba videwo zo mu rurimi rw’amarenga

Iga Bibiliya ukoresheje videwo zo mu rurimi rw’amarenga.