अशक्तता सेटिङ

सीधै मुख्य मेनुमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

विशेष सामग्रीहरू

प्रहरीधरहरा ब्यूँझनुहोस्! पत्रिकाको ताजा अङ्क र तल दिइएका अन्य प्रकाशनहरू अनलाइन पढ्नुहोस् वा डाउनलोड गर्नुहोस्।

 

दृश्य

पत्रिकाहरू

जुलाई २०१४ प्रहरीधरहरा

जुलाई २०१४ प्रहरीधरहरा (अध्ययन संस्करण)

अप्रिल २०१४ ब्यूँझनुहोस्!

अन्य प्रकाशनहरू

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

सन् २०१४ विशेष सम्मेलन दिन कार्यक्रम

सन् २०१४ क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम

दिनहुँ धर्मशास्त्र जाँच्ने—२०१४

यहोवाका साक्षीहरूको भित्ते पात्रो २०१४

सन् २०१४ जिल्ला अधिवेशन निम्तोपर्ची

'हरेक राष्ट्र, कुल र भाषाका मानिसलाई सुसमाचार'

तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस्

डिजिटल प्रकाशनमा गरिएका केही छाँटकाँट छापिएको संस्करणमा भने गर्न बाँकी नै हुन सक्छ।

प्रवेश