Accessibility setting

Soololini lulimi

Skip to content

Inte Zyakwe Yeova

Mambwe-Lungu
 • Ku nkumba yakwe yemba ku Malindi, Kenya—Yakupeela antu ibuku lyakuti Uzye Baibo Ikasambilizya Ukuti Uli?

  Ilyasi Ilipi—ku Kenya

  • Mpendwa ya yantu aayamo: 44,611,800

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 27,491

  • Vilongano: 596

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila: 1,623

 • Ku Diecke, Guinea—Yakupeela ulupapulo luno tukaomvya pa kusambilizya Baibo

  Ilyasi Ilipi—ku Guinea

  • Mpendwa ya yantu aayamo: 11,750,000

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 767

  • Vilongano: 18

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila: 15,319

 • Ku Copán, Honduras—Yakupeela antu ibuku ilikati Uzye Baibo Ikasambilizya ukuti Uli?

  Ilyasi Ilipi—ku Honduras

  • Mpendwa ya yantu aayamo: 8,274,000

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 22,812

  • Vilongano: 398

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila: 363

 • Luzi lwa Danube, ku Budapest, Hungary—Yakupeela antu impapulo izikalanda pali Baibo

  Ilyasi Ilipi—ku Hungary

  • Mpendwa ya yantu aayamo: 9,877,000

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 23,181

  • Vilongano: 293

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila: 426

YULINI

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

YALINI

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

Ya Nte Yakwe Yeova—Uzye Fwefwe Yaweni?

Swe ya Nte twafuma uku mitundu ipusanepusane ni ndimi zipusanepusane. Nomba twalemana pano fwensi kwene tukalonda ukuomba ivili-vimwi. Lyene ni cacila penepo ica kuti tukalonda ukucindika Yeova, Leza wino Baibolo yalandapo kapya Kaumba wa vintu vyonsi. Tukaezya na maka ukukolanya Yesu Klistu, nupya tukaumvwa ningo sana ndi yakutwama yati Aina Klistu. Swensi kwene tukaomvya insita itu ku kusambilizya antu pali Baibolo na pa Wene wakwe Leza. Fwandi cino twayela ya Nte Yakwe Yeova, a pa mulandu wa kuti tukasimika, nanti kuneena antu pali Yeova Leza na pa Wene wakwe.

Pitinimo mulole vino twakwata pa Intaneti. Welengini Baibolo pa Intaneti Sambililini mumanye vino twaya na vino twazumila.

 

Lembesyini Kusambilila Baibolo

Sambililini Baibolo uwila sile pa nsita ni cifulo ivingamuzipila.

Londini Mavidyo

Lolini mavidyo yano tukweti pa intaneti.

Tambini Mavidyo mu Lulimi lwa Uciulu

Sambililini Baibo kuomvya ya vidyo mu lulimi lwa uciulu