Chakwiluka mwakusandujolela

Kilukenu muyi hamenyu himwatachikila

Kilukenu muyi hamenyu yikwawu

Kilukenu muyi hansañu yimunakukeña

A Yinsahu jaYehova

Lunda