Qeydekirinêd berdest

Change site language

Change site language

Derbazî mênyûya min bûyîn

Derbazî hondorê bûyîn

 • Bûkarêşt, Rûmanya—Belakirina mizgînya ji Kitêba Pîroz

  Înformasyona Kin: Rûmanya

  • Hejmara meriva: 21,339,000

  • Xizmetkarêd ku Kitêba Pîroz hîn dikin: 40 394

  • Civat: 538

  • Ji 528 meriva 1 Şedê Yahowa ye

VEKIRIN

“Ev Mizgîniya P′adşatiyê wê li nav t′emamiya dinyayê bê dannasînkirinê” (Metta 24:14).

DADAN

“Ev Mizgîniya P′adşatiyê wê li nav t′emamiya dinyayê bê dannasînkirinê” (Metta 24:14).

“Ev Mizgîniya P′adşatiyê wê li nav t′emamiya dinyayê bê dannasînkirinê” (Metta 24:14).

Kî ne Şedêd Yaһowa?

Em ji cûre-cûre welata û mileta nin, lê em bûne yek seva nêtekê û şixuleke ferz. Her kes ji me dixwaze һurmet-qîmet ke Yaһowa Xwedê, yê ku Efirandarê һemû tiştî ye, derһeqa kîjanî ku di Kitêba Pîrozda һatiye nivîsarê. Em usa jî bi һemû qewata xwe dixwazin çev bidine Îsa Mesîһ û seva me qedirekî mezin e, ku em dikarin bibine şagirtêd wî. Her kes ji me wede dibîne, wekî һer gav alî meriya bikin Kitêba Pîroz һîn bin û pêbiһesin derһeqa qirara Xwedê. Çimkî em şedetiyê didin, dêmek xeber didin derһeqa Yaһowa Xwedê û qirara wî, lema jî em һatin navkirinê Şedêd Yaһowa.

Biniһêre malpera me. Bixûne Kitêba Pîroz onlayn. Hê zêde pêbiһese derһeqa me û һebandina me.

 

Bixwaze Hînbûna Kitêba Pîroz

Bistîne dersêd Kitêba Pîroze bêpere, li wî ciyî û wî wedeyî ça ku tera dest dide.

Binihêrin Vîdêo

Vekin vîdêoyêd me onlayn, bi nava û têma.

Binihêrin vîdêoyêd li ser zimanê ker-lala

Hîn be Kitêba Pîroz bi saya vîdêoyêd li ser zimanê ker-lala.