Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Ale nan lòt meni an

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Liv ak bwochi pou etidye Labib

Telechaje liv ak bwochi k ap ede w etidye Bib la sijè pa sijè.

 

JAN L PARÈT

Dènye semèn Jezi te pase sou tè a

Wayòm Bondye a ap dirije!

Envitasyon Memoryal 2015

Ann egzamine Ekriti yo chak jou — 2015

‘Chèche lapè e fè tout sa n kapab pou n jwenn li’ — 1 Pyè 3:11.

Kontinye chèche fè sa ki jis nan je Bondye! — Mat. 6:33.

Gid pou Temwen Jewova yo fè rechèch — Edisyon 2014

Mizajou ki fèt nan piblikasyon elektwonik yo gendwa poko parèt nan piblikasyon ki enprime yo.