Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Trosa, Lasyèd: Y ap ofri yon piblikasyon ki baze sou Bib la nan lari

  Lasyèd: kèk chif

  • 9 705 005 moun

  • 22 730 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 318 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 427 moun

 • Vilaj Setibing, Lesoto — Y ap pataje mesaj nan Bib la nan lang sesoto

  Lesoto: kèk chif

  • 2 098 000 moun

  • 4 122 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 87 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 509 moun

 • Zòn Sawani, nan nò Suva, Fiji — Y ap ofri bwochi Bon nouvèl Bondye bay la!

  Fiji: kèk chif

  • 881 065 moun

  • 3 063 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 73 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 288 moun

 • Ri San José, San Juan, Pòtoriko: Y ap ofri liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a.

  Pòtoriko: kèk chif

  • 3 683 600 moun

  • 26 295 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 328 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 140 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy