Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chanje lang sit la

Chanje lang sit la

Ale nan meni an

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Gurgeniani, Jeyòji — Y ap ofri moun yo bwochi ki gen tit La Bible — Quel est son message?

  Sa n fè — Jeyòji

  • 4 483 800 — Popilasyon

  • 18 265 — Pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 209 — Kongregasyon

  • 1 pou 245 — Pousantaj Temwen Jewova nan popilasyon an

 • Honiara, zile Solomon — Y ap preche mesaj ki nan Bib la nan lang pidjin

  Sa n fè — Zile Solomon

  • 555 000 — Popilasyon

  • 1 856 — Pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 50 — Kongregasyon

  • 1 pou 299 — Pousantaj Temwen Jewova nan popilasyon an

 • Diblen, Ilann — Y ap ofri feyè Èske w ta renmen konn Verite a? nan yon zòn ki rele Grand Canal Square

  Sa n fè — Ilann

  • 6 417 100 — Popilasyon

  • 6 291 — Pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 114 — Kongregasyon

  • 1 pou 1 020 — Pousantaj Temwen Jewova nan popilasyon an

 • Corozal, Beliz — Y ap pataje mesaj ki nan Bib la ak yon moun k ap travay

  Sa n fè — Beliz

  • 333 000 — Popilasyon

  • 2 437 — Pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 58 — kongregasyon

  • 1 pou 137 — Pousantaj Temwen Jewova nan popilasyon an

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

TRADIKSYON MONN NOUVO A — LIV KI TE EKRI AN GRÈK YO

Li Labib sou Entènèt

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mande yon etid biblik

Aksepte fè yon etid biblik gratis nan yon lè ak yon kote k ap bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy