Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Vilaj Ngibao, toupre vil Awoucha, Tanzani — Yon Temwen Jewova k ap prezante bwochi Koute Bondye pou w viv pou toutan an bay kèk moun Masayi

  Tanzani: kèk chif

  • 49 483 000 moun

  • 16 279 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 472 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 3 040 moun

 • Río Chilama, Salvadò — Yo sèvi ak bwochi Koute Bondye pou w viv pou toutan an pou reponn kesyon moun poze sou Bib la

  Salvadò: kèk chif

  • 6 387 000 moun

  • 40 128 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 676 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 159 moun

 • Kigali, Wannda — Y ap prezante bwochi Koute Bondye pou w viv pou toutan an

  Wannda: kèk chif

  • 11 000 000 moun

  • 25 035 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 563 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 439 moun

 • Samcheong-dong, Sewoul, Kore disid — Yon Temwen Jewova k ap pale sou Bib la

  Kore disid: kèk chif

  • 49 512 000 moun

  • 100 641 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 371 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 492 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy