Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Nou envite w

  Men sa Bib la di: “Kontinye fè sa pou nou montre nou sonje m.” (Lik 22:19). Jezi ban nou lòd pou n komemore lanmò l. Gen plizyè milyon moun chak ane ki reyini ansanm ak Temwen Jewova yo pou yo selebre evènman enpòtan sa a. Ane sa a, nou envite w pou w vin asiste l avèk nou. Pou w ka jwenn adrès ki pi pre w la, ale sou ENFÒMASYON SOU NOU > MEMORYAL.

 • Nou envite w

  Men sa Bib la di: “Kontinye fè sa pou nou montre nou sonje m.” (Lik 22:19). Jezi ban nou lòd pou n komemore lanmò l. Gen plizyè milyon moun chak ane ki reyini ansanm ak Temwen Jewova yo pou yo selebre evènman enpòtan sa a. Ane sa a, nou envite w pou w vin asiste l avèk nou. Pou w ka jwenn adrès ki pi pre w la, ale sou ENFÒMASYON SOU NOU > MEMORYAL.

 • Nou envite w

  Men sa Bib la di: “Kontinye fè sa pou nou montre nou sonje m.” (Lik 22:19). Jezi ban nou lòd pou n komemore lanmò l. Gen plizyè milyon moun chak ane ki reyini ansanm ak Temwen Jewova yo pou yo selebre evènman enpòtan sa a. Ane sa a, nou envite w pou w vin asiste l avèk nou. Pou w ka jwenn adrès ki pi pre w la, ale sou ENFÒMASYON SOU NOU > MEMORYAL.

   

 • Nou envite w

  Men sa Bib la di: “Kontinye fè sa pou nou montre nou sonje m.” (Lik 22:19). Jezi ban nou lòd pou n komemore lanmò l. Gen plizyè milyon moun chak ane ki reyini ansanm ak Temwen Jewova yo pou yo selebre evènman enpòtan sa a. Nou envite w pou w vin asiste l avèk nou. Pou w ka jwenn adrès ki pi pre w la, ale sou ENFÒMASYON SOU NOU > MEMORYAL.

TRADIKSYON MONN NOUVO A — LIV KI TE EKRI AN GRÈK YO

Li Labib sou Entènèt

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mande yon etid biblik

Aksepte fè yon etid biblik gratis nan yon lè ak yon kote k ap bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy