Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Montevideo, Irigwe — Y ap ofri feyè Ki sa demen sere pou ou?

  Irigwe: kèk chif

  • 3 304 000 moun

  • 11 791 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 156 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 280 moun

 • Hatton, Srilanka — Yon Temwen k ap ofri yon bwochi ki baze sou Bib la nan yon jaden te

  Srilanka: kèk chif

  • 20 480 000 moun

  • 5 833 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 100 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 3 511 moun

 • Birgu, Malt — Y ap ofri feyè Ki kote nou ka jwenn repons pou kesyon enpòtan moun poze sou lavi a?

  Malt: kèk chif

  • 425 000 moun

  • 663 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 7 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 641 moun

 • Dyer Bay, Maine, Etazini — Y ap pale sou Bib la

  Etazini: kèk chif

  • 322 583 000 moun

  • 1 243 387 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 13 871 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 259 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy

Opsyon ki fè l pi fasil pou w itilize sit la