Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Hatton, Sri Lanca—Cynnig llyfryn am y Beibl i wraig sy’n casglu te

  Y Ffeithiau—Sri Lanca

  • 20,480,000—Poblogaeth

  • 5,833—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 100—Cynulleidfaoedd

  • 1:3,511—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Birgu, Malta—Cynnig y taflen Ble Cawn Ni Atebion i’r Cwestiynau Mawr?

  Y Ffeithiau—Malta

  • 425,000—Poblogaeth

  • 663—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 7—Cynulleidfaoedd

  • 1:641—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Dyer Bay, Maine, Yr Unol Daleithiau—Defnyddio’r Beibl i ddysgu

  Y Ffeithiau—Yr Unol Daleithiau

  • 322,583,000—Poblogaeth

  • 1,243,387—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 13,871—Cynulleidfaoedd

  • 1:259—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Ntabamhloshana, Swasiland—Astudio’r Beibl yn Iaith Arwyddion De Affrica

  Y Ffeithiau—Swasiland

  • 1,268,000—Poblogaeth

  • 3,246—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 92—Cynulleidfaoedd

  • 1:391—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.

Modd Cymorth Arbennig