Gosodiadau cymorth arbennig

Newid iaith y wefan

Newid iaith y wefan

Neidio i'r brif ddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Stara, Pazova, Serbia—Cynnig y daflen A Fydd y Meirw yn Cael Byw Eto?

  Y Ffeithiau—Serbia

  • 8,118,146—Poblogaeth

  • 3,885—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 59—Cynulleidfaoedd

  • 1:2,090—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Freetown, Sierra Leone—Defnyddio stondin lyfrau symudol

  Y Ffeithiau—Sierra Leone

  • 6,092,000—Poblogaeth

  • 2,039—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 35—Cynulleidfaoedd

  • 1:2,988—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Vaduz, Liechtenstein—Cynnig y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

  Y Ffeithiau—Liechtenstein

  • 36,000—Poblogaeth

  • 92—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1—Cynulleidfaoedd

  • 1:391—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Chambo, Ecwador—Cynnig llyfryn yn yr iaith Citshwa

  Y Ffeithiau—Ecwador

  • 15,738,000—Poblogaeth

  • 81,512—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 924—Cynulleidfaoedd

  • 1:193—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.