Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Gwahoddiad

  “Gwnewch hyn er cof amdanaf.” (Luc 22:19) Dywedodd Iesu y dylai ei ddisgyblion goffáu ei farwolaeth. Mae croeso cynnes i chi ymuno â’r miliynau o bobl a fydd yn ymgynnull gyda Thystion Jehofa ar gyfer yr achlysur pwysig hwn. I ddod o hyd i gyfarfod yn eich ardal chi, ewch at AMDANON NI > COFFADWRIAETH.

 • Gwahoddiad

  “Gwnewch hyn er cof amdanaf.” (Luc 22:19) Dywedodd Iesu y dylai ei ddisgyblion goffáu ei farwolaeth. Mae croeso cynnes i chi ymuno â’r miliynau o bobl a fydd yn ymgynnull gyda Thystion Jehofa ar gyfer yr achlysur pwysig hwn. I ddod o hyd i gyfarfod yn eich ardal chi, ewch at AMDANON NI > COFFADWRIAETH.

 • Gwahoddiad

  “Gwnewch hyn er cof amdanaf.” (Luc 22:19) Dywedodd Iesu y dylai ei ddisgyblion goffáu ei farwolaeth. Mae croeso cynnes i chi ymuno â’r miliynau o bobl a fydd yn ymgynnull gyda Thystion Jehofa ar gyfer yr achlysur pwysig hwn. I ddod o hyd i gyfarfod yn eich ardal chi, ewch at AMDANON NI > COFFADWRIAETH.

 • Gwahoddiad

  “Gwnewch hyn er cof amdanaf.” (Luc 22:19) Dywedodd Iesu y dylai ei ddisgyblion goffáu ei farwolaeth. Mae croeso cynnes i chi ymuno â’r miliynau o bobl a fydd yn ymgynnull gyda Thystion Jehofa ar gyfer yr achlysur pwysig hwn. I ddod o hyd i gyfarfod yn eich ardal chi, ewch at AMDANON NI > COFFADWRIAETH.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.