Gosodiadau cymorth arbennig

Newid iaith y wefan

Newid iaith y wefan

Neidio i'r brif ddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Luanda, Angola—Rhannu neges y Beibl yn yr iaith Bortiwgaleg

  Y Ffeithiau—Angola

  • 19,082,000—Poblogaeth

  • 99,425—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,346—Cynulleidfaoedd

  • 1:192—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

 • Las Pilas, Nicaragwa—Defnyddio’r Beibl i ddysgu

  Y Ffeithiau—Nicaragwa

  • 6,088,000—Poblogaeth

  • 26,178—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 389—Cynulleidfaoedd

  • 1:233—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Plantation Square, Ynys y Santes Helena—Cynnig y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

  Y Ffeithiau—Ynys y Santes Helena

  • 4,000—Poblogaeth

  • 118—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 3—Cynulleidfaoedd

  • 1:34—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Bucharest, Rwmania—Rhannu neges y Beibl

  Y Ffeithiau—Rwmania

  • 21,339,000—Poblogaeth

  • 40,394—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 538—Cynulleidfaoedd

  • 1:528—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.