Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Stryd yn San José, San Juan, Puerto Rico—Cynnig y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Puerto Rico

  • 3,683,600—Poblogaeth

  • 26,295—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 328—Cynulleidfaoedd

  • 1:140—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Sintra, Portiwgal—Pregethu o dŷ i dŷ

  Y Ffeithiau—Portiwgal

  • 9,976,649—Poblogaeth

  • 49,402—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 642—Cynulleidfaoedd

  • 1:202—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Pentref Tis Abay, Ethiopia—Cynnig llyfryn yn yr iaith Amhareg

  Y Ffeithiau—Ethiopia

  • 87,500,000—Poblogaeth

  • 10,168—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 214—Cynulleidfaoedd

  • 1:8,605—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • La Rocca Guaita, San Marino—Cynnig y daflen Pwy Sy’n Rheoli’r Byd?

  Y Ffeithiau—San Marino

  • 32,000—Poblogaeth

  • 207—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 2—Cynulleidfaoedd

  • 1:155—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.