Gosodiadau cymorth arbennig

Newid iaith y wefan

Newid iaith y wefan

Neidio i'r brif ddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Paris, Ffrainc—Rhannu neges y Beibl wrth afon Seine

  Y Ffeithiau—Ffrainc

  • 63,703,000—Poblogaeth

  • 124,674—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,619—Cynulleidfaoedd

  • 1:511—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Valparaiso, Tsile—Darllen adnod o’r Beibl

  Y Ffeithiau—Tsile

  • 17,556,815—Poblogaeth

  • 75,351—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 906—Cynulleidfaoedd

  • 1:233—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

 • Atol Apataki, Polynesia Ffrengig—Dysgu’r Beibl yn rhad ac am ddim gan ddefnyddio’r llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Polynesia Ffrengig

  • 271,000—Poblogaeth

  • 2,914—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 35—Cynulleidfaoedd

  • 1:93—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Livingstone, Sambia—Cynnig y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? yn y farchnad

  Y Ffeithiau—Sambia

  • 14,371,301—Poblogaeth

  • 170,861—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 2,594—Cynulleidfaoedd

  • 1:84—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.