Gosodiadau cymorth arbennig

Newid iaith y wefan

Newid iaith y wefan

Neidio i'r brif ddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Llyn Nokoué, Benin—Rhannu neges y Beibl â dyn sy’n pysgota

  Y Ffeithiau-Benin

  • 10,703,000—Poblogaeth

  • 12,167—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 175—Cynulleidfaoedd

  • 1:880—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Traeth Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil—Trafod y Beibl gydag un o drigolion yr ardal

  Y Ffeithiau—Brasil

  • 203,067,835—Poblogaeth

  • 794,766—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 11,562—Cynulleidfaoedd

  • 1:256—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

 • Aburi, Ghana—Pregethu am Deyrnas Dduw

  Y Ffeithiau—Ghana

  • 26,781,812—Poblogaeth

  • 125,443—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,757—Cynulleidfaoedd

  • 1:213—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

 • Paramaribo, Swrinâm—Defnyddio’r llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw! i drafod pwnc am y Beibl

  Y Ffeithiau—Swrinâm

  • 540,000—Poblogaeth

  • 2,836—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 54—Cynulleidfaoedd

  • 1:190—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.