Gosodiadau cymorth arbennig

Newid iaith y wefan

Newid iaith y wefan

Neidio i'r brif ddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Sgwâr Monastiraki, Athen, Gwlad Groeg—Cynnig y cylchgrawn Awake!

  Y Ffeithiau—Gwlad Groeg

  • 10,787,690—Poblogaeth

  • 28,832—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 387—Cynulleidfaoedd

  • 1:374—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Kupul, Gini-Bisaw—Yn trafod y Beibl gyda ffermwr sy’n siarad Creoliaith Bortiwgaleg

  Y Ffeithiau—Gini-Bisaw

  • 1,762,595—Poblogaeth

  • 141—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 2—Cynulleidfaoedd

  • 1:12,051—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Montreal, Canada—Cynnig y Watchtower

  Y Ffeithiau—Canada

  • 35,427,524—Poblogaeth

  • 116,312—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,390—Cynulleidfaoedd

  • 1:305—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Ynys Mahé, Ynysoedd y Seisiêl—Defnyddio’r Beibl i ddysgu ar Draeth Glacis

  Y Ffeithiau—Ynysoedd y Seisiêl

  • 91,359—Poblogaeth

  • 343—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 4—Cynulleidfaoedd

  • 1:266—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.