Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Gjirokastër, Albania—Cynnig y llyfryn A Gafodd Bywyd ei Greu?

  Y Ffeithiau—Albania

  • 3,204,000—Poblogaeth

  • 5,351—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 82—Cynulleidfaoedd

  • 1:599—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Yn agos at y ddinas Kisangani, Gweriniaeth Ddemocrataidd y CongoPregethu i bysgotwr yn Wagenia (Stanley) Falls

  Y Ffeithiau—Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

  • 69,360,118Poblogaeth

  • 216,024Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 3,515Cynulleidfaoedd

  • 1:321Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Horta, Ynys Faial, Yr Asores—Cynnig cylchgronau Y Tŵr Gwylio a’r Awake! i ffermwr

  Y Ffeithiau—Yr Asores

  • 247,599—Poblogaeth

  • 762—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 15—Cynulleidfaoedd

  • 1:325—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Catalan Bay, GibraltarCynnig y traethodyn Beth Yw Teyrnas Dduw?

  Y Ffeithiau—Gibraltar

  • 29,000Poblogaeth

  • 138Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 2Cynulleidfaoedd

  • 1:210Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Heb gymryd casgliadau na degwm, dysgwch sut mae’r gwaith pregethu byd-eang yn parhau i dyfu.

Cyfarfodydd Tystion Jehofa

Darganfod lle rydyn ni’n cyfarfod a sut rydyn ni’n addoli.

Detholiad o’n Cyhoeddiadau

Gweld eitemau newydd a detholiad o’n cyhoeddiadau.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.

Modd Cymorth Arbennig