Gosodiadau cymorth arbennig

Newid iaith y wefan

Newid iaith y wefan

Neidio i'r brif ddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

 • Antigua, Gwatemala—Trafod y Beibl mewn gorsaf bws

  Y Ffeithiau—Gwatemala

  • 15,500,000—Poblogaeth

  • 37,048—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 741—Cynulleidfaoedd

  • 1:418—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

 • Fienna, Awstria—Pregethu yn Sgwâr Michaeler

  Y Ffeithiau—Awstria

  • 8,386,000—Poblogaeth

  • 21,015—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 297—Cynulleidfaoedd

  • 1:399—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   Fienna, Awstria—Pregethu yn Sgwâr Michaeler

   

 • Chambo, Ecwador—Cynnig llyfryn yn yr iaith Citshwa

  Y Ffeithiau—Ecwador

  • 15,738,000—Poblogaeth

  • 81,512—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 924—Cynulleidfaoedd

  • 1:193—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

 • Tel Aviv, Israel—Pregethu yn Rwseg ar y promenâd

  Y Ffeithiau—Israel

  • 8,050,000—Poblogaeth

  • 1,459—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 21—Cynulleidfaoedd

  • 1:5,517—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

   

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.