Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Trosa, Sweden—Cynnig cyhoeddiadau am y Beibl ar y stryd

  Y Ffeithiau—Sweden

  • 9,705,005—Poblogaeth

  • 22,730—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 318—Cynulleidfaoedd

  • 1:427—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Pentref Setibing, Lesotho—Rhannu neges y Beibl yn yr iaith Sesotho

  Y Ffeithiau—Lesotho

  • 2,098,000—Poblogaeth

  • 4,122—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 87—Cynulleidfaoedd

  • 1:509—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Ardal Sawani, i’r gogledd o Suva, Ffiji—Cynnig y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

  Y Ffeithiau—Ffiji

  • 881,065—Poblogaeth

  • 3,063—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 73—Cynulleidfaoedd

  • 1:288—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Stryd yn San José, San Juan, Puerto Rico—Cynnig y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Puerto Rico

  • 3,683,600—Poblogaeth

  • 26,295—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 328—Cynulleidfaoedd

  • 1:140—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.