Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Tha Bawt Ngu, Myanmar—Cynnig cyhoeddiad i helpu rhywun i astudio’r Beibl

  Y Ffeithiau—Myanmar

  • 51,419,420—Poblogaeth

  • 4,079—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 73—Cynulleidfaoedd

  • 1:12,606—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • George Town, Maleisia—Pregethu am Deyrnas Dduw

  Y Ffeithiau—Maleisia

  • 30,273,416—Poblogaeth

  • 4,803—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 113—Cynulleidfaoedd

  • 1:6,303—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Palacio de Bellas Artes, Dinas Mecsico, Mecsico—Dysgu pobl am y Beibl

  Y Ffeithiau—Mecsico

  • 123,921,000—Poblogaeth

  • 829,523—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 12,833—Cynulleidfaoedd

  • 1:149—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Turku, Y Ffindir—Rhannu neges y Beibl

  Y Ffeithiau—Y Ffindir

  • 5,451,270—Poblogaeth

  • 18,710—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 304—Cynulleidfaoedd

  • 1:291—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.