Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Samcheong-dong, Seoul, De Corea—Dysgu pobl am y Beibl

  Y Ffeithiau—De Corea

  • 49,512,000—Poblogaeth

  • 100,641—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 1,371—Cynulleidfaoedd

  • 1:492—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Kigali, Rwanda—Cynnig y llyfryn Gwrando ar Dduw a Byw am Byth

  Y Ffeithiau—Rwanda

  • 11,000,000—Poblogaeth

  • 25,035—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 563—Cynulleidfaoedd

  • 1:439—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Pentref Ngibao, ger Arusha, Tansanïa—Cynnig y llyfryn Gwrando ar Dduw a Byw am Byth i bobl o lwyth y Masai

  Y Ffeithiau—Tansanïa

  • 49,483,000—Poblogaeth

  • 16,279—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 472—Cynulleidfaoedd

  • 1:3,040—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Río Chilama, El Salfador—Ateb cwestiynau am y Beibl gan ddefnyddio’r llyfryn Gwrando ar Dduw a Byw am Byth

  Y Ffeithiau—El Salfador

  • 6,387,000—Poblogaeth

  • 40,128—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 676—Cynulleidfaoedd

  • 1:159—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.