Gosodiadau cymorth arbennig

Dewis iaith

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg
 • Traeth Malindi, Cenia—Cynnig y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Cenia

  • 44,611,800—Poblogaeth

  • 27,491—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 596—Cynulleidfaoedd

  • 1:1,623—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Diecke, Gini—Cynnig cyhoeddiad am y Beibl

  Y Ffeithiau—Gini

  • 11,750,000—Poblogaeth

  • 767—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 18—Cynulleidfaoedd

  • 1:15,319—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Copán, Hondwras—Cynnig y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

  Y Ffeithiau—Hondwras

  • 8,274,000—Poblogaeth

  • 22,812—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 398—Cynulleidfaoedd

  • 1:363—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

 • Afon Donaw, Bwdapest, Hwngari—Cynnig cyhoeddiadau am y Beibl

  Y Ffeithiau—Hwngari

  • 9,877,000—Poblogaeth

  • 23,181—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl

  • 293—Cynulleidfaoedd

  • 1:426—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth

AGOR

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

CAU

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

“Ac fe gyhoeddir yr Efengyl hon am y deyrnas drwy’r byd i gyd.”—Mathew 24:14.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Er inni ddod o wahanol gefndiroedd o ran cenedl ac iaith, rydyn ni wedi ein huno gan amcanion cyffredin. Yn bwysicaf oll, rydyn ni eisiau anrhydeddu Jehofa, Duw’r Beibl a Chreawdwr pob peth. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i efelychu Iesu Grist ac rydyn ni’n falch o gael ein galw’n Gristnogion. Mae pob un ohonon ni wrthi’n gyson yn helpu pobl i ddysgu am y Beibl ac am Deyrnas Dduw. Gan ein bod yn tystiolaethu, neu’n siarad, am Jehofa Dduw a’i Deyrnas, rydyn ni’n cael ein hadnabod fel Tystion Jehofa.

Ewch ati i chwilota’n gwefan. Darllenwch y Beibl ar-lein. Dysgwch fwy amdanon ni a’n daliadau.

 

Gofynnwch am Astudiaeth Feiblaidd

Gwersi Beiblaidd am ddim, pryd bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi.

Darganfod Fideos

Porwch drwy ein casgliad o fideos ar-lein.

Gwylio Fideos Iaith Arwyddion

Astudio’r Beibl drwy ddefnyddio fideos iaith arwyddion.