Parametrlərin təyini

Saytın dilini dəyiş

Saytın dilini dəyiş

Əsas menyu

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

 • jw.org veb-saytından istifadə edərək kar bir qadına Müqəddəs Kitabdan xoş xəbər çatdırılır (Tokio, Yaponiya)

  Qısa məlumat: Yaponiya

  • Əhali: 127 353 000

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 216 472

  • Yığıncaqların sayı: 3056

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/588

 • «Allahın sözünə qulaq as» broşürasının təklif edilməsi (Abidjan, Kot-d’İvuar)

  Qısa məlumat: Kot-d’İvuar

  • Əhali: 21 200 000

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 9664

  • Yığıncaqların sayı: 247

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/2194

 • Nurdub adasında quna (köhnə adı kuna) tayfasından olan bir balıqçıya doğma dilində təbliğ edilir (Quna-Yala, Panama)

  Qısa məlumat: Panama

  • Əhali: 3 869 000

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 15 812

  • Yığıncaqların sayı: 305

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/245

 • Türk dilində «Oyanın!» jurnalı təqdim edilir (İstanbul, Türkiyə)

  Qısa məlumat: Türkiyə

  • Əhali: 75 600 000

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 2366

  • Yığıncaqların sayı: 29

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/31 953

«Padşahlıq haqqındakı bu xoş xəbər... bütün yer üzündə təbliğ ediləcək» (İncil, Matta 24:14).

BAĞLA

«Padşahlıq haqqındakı bu xoş xəbər... bütün yer üzündə təbliğ ediləcək» (İncil, Matta 24:14).

«Padşahlıq haqqındakı bu xoş xəbər... bütün yer üzündə təbliğ ediləcək» (İncil, Matta 24:14).

MÜQƏDDƏS YAZILARIN YENİ DÜNYA TƏRCÜMƏSİ

Müqəddəs Yazıları onlayn oxuyun

Yehovanın Şahidləri kimlərdir?

Yehovanın Şahidləri yüzlərlə müxtəlif xalq və dillərdən olan insanlardan təşkil olunub. Bu cür müxtəlifliyə baxmayaraq, hamımızı bir amal birləşdirir — Yaradana və qədim dövrlərdən adı peyğəmbərlərə açıqlanan Yehova Allaha ibadət etmək. Həyatımızda İsa peyğəmbərin addımları ilə getməyə çalışırıq. Buna görə də biz məsihçi və ya məsihi adlanırıq. Müqəddəs Yazılar və onlarda haqqında bəhs edilən Allahın Səmavi Padşahlığı barədə bilikləri insanlara çatdırmaq üçün hər Yehovanın Şahidi bunun üçün müntəzəm vaxt ayırır. Yehova Allah və Onun Padşahlığı haqqında şahidlik etdiyimiz, yəni danışdığımız üçün biz «Yehovanın Şahidləri» adlanırıq.

Saytımızı nəzərdən keçirin. Müqəddəs Kitabı oxuyun. Haqqımızda və inanclarımızla daha yaxından tanış olun.

 

ƏR-ARVAD VƏ VALİDEYNLƏR

Ailə səadəti

Yehova xoşbəxt Allahdır və O istəyir ki, ailələr də xoşbəxt olsun. Ər, arvad, valideyn və uşaqlar üçün dəyərli məsləhətlərlə zəngin olan Müqəddəs Kitaba müraciət edin.

YENİYETMƏLƏR

Səhvlərinin üzərində necə işləyə bilərsən?

Bu çalışma vərəqi sənə səhvlərinin üzərində işləməyə kömək edəcək.

UŞAQLAR

Zəfər nəğməsi (nəğmə 132)

Musa və israillilər kimi, sən də Yehovaya həmd nəğməsi oxu.

Müqəddəs Yazıları öyrənmək istəyirsiniz?

Müqəddəs Yazıları təmənnasız və sizə rahat olan məkanda öyrənə bilərsiniz.

Video tapın

Onlayn videotekamıza daxil olun.

Jest dilində video

Jest dilində videomaterialların köməyi ilə Müqəddəs Yazıları öyrənin.

DAXİL OL