Parametrlərin təyini

Saytın dilini dəyiş

Saytın dilini dəyiş

Əsas menyu

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan
 • «Müqəddəs Kitab əslində nə öyrədir?» kitabından istifadə edilərək evdə Müqəddəs Kitab dərsi keçirilir (Atoll Apataki, Fransa Polineziyası)

  Qısa məlumat: Fransa Polineziyası

  • Əhali: 271 000

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 2914

  • Yığıncaqların sayı: 35

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/93

 • «Müqəddəs Kitab əslində nə öyrədir?» kitabını təqdim edərkən (Livinqston, Zambiya).

  Qısa məlumat: Zambiya

  • Əhali: 13 883 577

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 162 370

  • Yığıncaqların sayı: 2488

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/86

   

 • Xoş xəbər İntramuros rayonunda təbliğ edilir (Manila, Filippin)

  Qısa məlumat: Filippin

  • Əhali: 97 701 745

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 189 101

  • Yığıncaqların sayı: 3156

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/517

 • Klerfonten meydanında təbliğçilər «İlahi müjdə» broşürasını təklif edirlər (Lüksemburq şəhəri, Lüksemburq)

  Qısa məlumat: Lüksemburq

  • Əhali: 514 000

  • Allahın Kəlamını təbliğ edənlərin sayı: 2043

  • Yığıncaqların sayı: 32

  • Yehovanın Şahidlərinin əhaliyə nisbəti: 1/252

«Padşahlıq haqqındakı bu xoş xəbər... bütün yer üzündə təbliğ ediləcək» (İncil, Matta 24:14).

BAĞLA

«Padşahlıq haqqındakı bu xoş xəbər... bütün yer üzündə təbliğ ediləcək» (İncil, Matta 24:14).

«Padşahlıq haqqındakı bu xoş xəbər... bütün yer üzündə təbliğ ediləcək» (İncil, Matta 24:14).

MÜQƏDDƏS YAZILARIN YENİ DÜNYA TƏRCÜMƏSİ (1984 BURAXILIŞI)

Müqəddəs Yazıları onlayn oxuyun

Yehovanın Şahidləri kimlərdir?

Yehovanın Şahidləri yüzlərlə müxtəlif xalq və dillərdən olan insanlardan təşkil olunub. Bu cür müxtəlifliyə baxmayaraq, hamımızı bir amal birləşdirir — Yaradana və qədim dövrlərdən adı peyğəmbərlərə açıqlanan Yehova Allaha ibadət etmək. Həyatımızda İsa peyğəmbərin addımları ilə getməyə çalışırıq. Buna görə də biz məsihçi və ya məsihi adlanırıq. Müqəddəs Yazılar və onlarda haqqında bəhs edilən Allahın Səmavi Padşahlığı barədə bilikləri insanlara çatdırmaq üçün hər Yehovanın Şahidi bunun üçün müntəzəm vaxt ayırır. Yehova Allah və Onun Padşahlığı haqqında şahidlik etdiyimiz, yəni danışdığımız üçün biz «Yehovanın Şahidləri» adlanırıq.

Saytımızı nəzərdən keçirin. Müqəddəs Kitabı oxuyun. Haqqımızda və inanclarımızla daha yaxından tanış olun.

 

ƏR-ARVAD VƏ VALİDEYNLƏR

Ailənin xoşbəxtliyi nədən asılıdır?

Bəzilərinin fikrincə, pul olmasa, ailədə xoşbəxtlik olmaz, bəs, həqiqətənmi, ailə səadətinin sirri puldadır?

YENİYETMƏLƏR

Məktəbdən zəhlən gedir?

Müəllim dərsləri maraqsız izah edir? Fikirləşirsən ki, vaxtını boş yerə itirirsən?

UŞAQLAR

İsraillilər qızıl dana düzəldir

İsraillilər bir büt düzəldib Allahı təmsil etdiyini dedilər. Bəs bu, Allaha məqbul idi?

Müqəddəs Yazıları öyrənmək istəyirsiniz?

Müqəddəs Yazıları təmənnasız və sizə rahat olan məkanda öyrənə bilərsiniz.

Video tapın

Onlayn videotekamıza daxil olun.

Jest dilində video

Jest dilində videomaterialların köməyi ilə Müqəddəs Yazıları öyrənin.